C++ iki sayı değişkenini birbiriyle değiştiren program

C++ iki sayı değişkenini birbiriyle değiştiren program

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

  int sayi1 = 11, sayi2 = 22, gecici;

  cout << "sayi 1 = " << sayi1 << '\n';
  cout << "sayi 2 = " << sayi2 << '\n';


  gecici = sayi1;
  sayi1 = sayi2;
  sayi2 = gecici;

  cout << "------------------" << '\n';

  cout << "sayi 1 = " << sayi1 << '\n';
  cout << "sayi 2 = " << sayi2 << '\n';


  return 0;
}