C++ girilen sayının çift mi tek mi olduğunu bulan program

C++ girilen sayının çift mi tek mi olduğunu bulan program

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

  int sayi;


  cout << "Bir sayi giriniz: ";
  cin >> sayi;

  cout << endl;

 	//kalanlı bölme (mod) işlemi
  if (sayi % 2 == 0)
    cout << sayi << " cift sayidir";
  else
    cout << sayi << " tek sayidir";  return 0;
}