Three.js Sahne Oluşturma ve İlk Örnek (Küp Döndürme)

Node.js yüklü ise aşağıdaki komutları çalıştırın ve Three.js ve Vite build aracını projenize ekleyin.

# three.js
npm install --save three

# vite
npm install --save-dev vite

Projenizi npx vite komutu ile boş olarak build edin ve http://localhost:5173/ adresinde çalıştığından emin olun.

npx vite

index.html dosyanızı aşağıdaki gibi oluşturun.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>My first three.js app</title>
  <style>
    body { margin: 0; }
  </style>
</head>
<body>
<script type="module" src="/main.js"></script>
</body>
</html>

main.js dosyanızı aşağıdaki gibi oluşturun ve açıklama satırlarını takip edin.

 • Sahne ve kameranın oluşturulması
 • WebGL renderer’ın oluşturulması ve tarayıcı penceresine eklenmesi
 • Küp geometrisinin oluşturulması, kaplanması ve sahneye eklenmesi
import * as THREE from 'three';
import {func} from "three/addons/nodes/code/FunctionNode";


const scene = new THREE.Scene();

/*
  Perspective Camera Settings

  fov: görüş alanı
  aspect ratio: en boy oranı
  near and far: çok yakındaki ve çok uzaktaki nesnelerin kesilmesi
*/
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(
  75,
  window.innerWidth / window.innerHeight,
  0.1,
  1000
);

// kamera uzaklık ayarı. küpün daha yakın ya da uzaktan gösterir.
camera.position.z = 2;


/*
  Renderer Settings
 */
const renderer = new THREE.WebGLRenderer();
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
document.body.appendChild(renderer.domElement);


// Küp oluşturma işlemleri
const geometry = new THREE.BoxGeometry(1, 1, 1);
const material = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 0xff00ff});
const cube = new THREE.Mesh(geometry, material);


// Küpün sahneye eklenmesi
scene.add(cube);


// Küpe hareket vermek için her frame'de animasyon oluşturuyoruz.
function animate(){
  requestAnimationFrame(animate);

  cube.rotation.x += 0.001;
  cube.rotation.y += 0.001;

  renderer.render( scene, camera );
}


animate();