Three.js Sahne Oluşturma ve İlk Örnek (Küp Döndürme)

Node.js yüklü ise aşağıdaki komutları çalıştırın ve Three.js ve Vite build aracını projenize ekleyin.

# three.js
npm install --save three

# vite
npm install --save-dev vite

Projenizi npx vite komutu ile boş olarak build edin ve http://localhost:5173/ adresinde çalıştığından emin olun.

npx vite

index.html dosyanızı aşağıdaki gibi oluşturun.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>My first three.js app</title>
  <style>
    body { margin: 0; }
  </style>
</head>
<body>
<script type="module" src="/main.js"></script>
</body>
</html>

main.js dosyanızı aşağıdaki gibi oluşturun ve açıklama satırlarını takip edin.

 • Sahne ve kameranın oluşturulması
 • WebGL renderer’ın oluşturulması ve tarayıcı penceresine eklenmesi
 • Küp geometrisinin oluşturulması, kaplanması ve sahneye eklenmesi
import * as THREE from 'three';
import {func} from "three/addons/nodes/code/FunctionNode";


const scene = new THREE.Scene();

/*
  Perspective Camera Settings

  fov: görüş alanı
  aspect ratio: en boy oranı
  near and far: çok yakındaki ve çok uzaktaki nesnelerin kesilmesi
*/
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(
  75,
  window.innerWidth / window.innerHeight,
  0.1,
  1000
);

// kamera uzaklık ayarı. küpün daha yakın ya da uzaktan gösterir.
camera.position.z = 2;


/*
  Renderer Settings
 */
const renderer = new THREE.WebGLRenderer();
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
document.body.appendChild(renderer.domElement);


// Küp oluşturma işlemleri
const geometry = new THREE.BoxGeometry(1, 1, 1);
const material = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 0xff00ff});
const cube = new THREE.Mesh(geometry, material);


// Küpün sahneye eklenmesi
scene.add(cube);


// Küpe hareket vermek için her frame'de animasyon oluşturuyoruz.
function animate(){
  requestAnimationFrame(animate);

  cube.rotation.x += 0.001;
  cube.rotation.y += 0.001;

  renderer.render( scene, camera );
}


animate();
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.