Godot Engine – GDScript: Karakter Hareketi

extends Sprite

var speed = 400
var angular_speed = PI

#sadece ileri ve kendi etrafında dönme (move forward + turn around itself)
func _process(delta):
	var direction = 0
	
	if(Input.is_action_pressed("ui_left")):
		direction -=1
	if(Input.is_action_pressed("ui_right")):
		direction +=1

	rotation += angular_speed * direction * delta
	
	
	var velocity = Vector2.ZERO
	
	if(Input.is_action_pressed("ui_up")):
		velocity = Vector2.UP.rotated(rotation) * speed
	
	position += delta * velocity

Godot Engine – GDScript: Karakter Döndürme

Godot’da bir karakteri belirli bir yöne döndürmek için Vector2.UP.rotated fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, verilen bir açı değerine göre bir vektörü döndürmeye yarar. Genellikle bu fonksiyon, karakterin yönünü belirlemek ve animasyonları yönlendirmek için kullanılır.

#GDScript Sprite.gd

extends Sprite

var speed = 400;
var angular_speed= PI;


func _process(delta):
	rotation += PI * delta;
	
	var velocity = Vector2.UP.rotated(rotation) * speed;
	position += velocity * delta