Godot Engine – GDScript: Karakter Döndürme

Godot’da bir karakteri belirli bir yöne döndürmek için Vector2.UP.rotated fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, verilen bir açı değerine göre bir vektörü döndürmeye yarar. Genellikle bu fonksiyon, karakterin yönünü belirlemek ve animasyonları yönlendirmek için kullanılır.

#GDScript Sprite.gd

extends Sprite

var speed = 400;
var angular_speed= PI;


func _process(delta):
	rotation += PI * delta;
	
	var velocity = Vector2.UP.rotated(rotation) * speed;
	position += velocity * delta