C++ cout

C++ cout komutu, ekrana karakter çıktısını yazdırmayı sağlamaktadır. Yazdırılacak karakterler, cout komutuna << operatörü ile aktarılır. C++ cout komutunun kullanılabilmesi için programa, standart giriş-çıkış kütüphanesi <iostream> dahil edilmelidir.

#include <iostream>

int main() {
  
    std::cout << "hello world";
    return 0;
  
}
#include <iostream>cout (character output – ekrana yazdırma) komutunun çalışabilmesi için
gerekli olan standart giriş-çıkış (input/output) kütüphanesi yüklendi.
int main() { }C++ programını çalıştıran main (gövde) fonksiyonu oluşturuldu.
std::coutStandart giriş-çıkış kütüphanesinde yer alan,
ekrana karakter çıktısını yazdıran cout komutu işlendi.
<< “hello world”hello world yazısı, ekrana yazdırılmak üzere << operatörü ile
cout komutuna aktarıldı.
return 0C++ programını çalıştıran main (gövde) fonksiyonu int (integer)
olduğu için, fonksiyon sona erdiğinde sayısal bir değer döndürmelidir.
int main() fonksiyonu için return 0 geleneksel bir kullanımdır.