C++ çok boyutlu diziler

C++ programlama dilinde çok boyutlu diziler, birden fazla boyuta sahip dizilerdir. Genellikle 2D matrisler (2 boyut) veya çok boyutlu verileri temsil etmek için kullanılırlar. Çok boyutlu dizileri oluşturmak ve kullanmak için C++ dilindeki dizi ve döngü yapılarını kullanabilirsiniz.

İki boyutlu bir dizi oluşturma

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int matris[3][3]; // 3x3'lük bir matris tanımla
  // Matrisi doldur
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      matris[i][j] = i * 3 + j;
    }
  }
  // Matrisi yazdır
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      cout << matris[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Üç boyutlu bir dizi oluşturma

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int cubuk[2][3][4]; // 2x3x4'lük üç boyutlu bir dizi tanımla
  // Diziyi doldur
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      for (int k = 0; k < 4; k++) {
        cubuk[i][j][k] = i * 12 + j * 4 + k;
      }
    }
  }
  // Diziyi yazdır
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      for (int k = 0; k < 4; k++) {
        cout << cubuk[i][j][k] << " ";
      }
      cout << endl;
    }
  }
  return 0;
}

Bu örneklerde, iki boyutlu ve üç boyutlu dizilerin nasıl tanımlandığını, doldurulduğunu ve erişildiğini görebilirsiniz. Çok boyutlu diziler, çoklu endeksler kullanarak elemanlara erişmeye imkan tanır. Boyut sayısı arttıkça, kodun karmaşıklığı da artar.