PHP Çok Boyutlu Diziler

PHP’de çok boyutlu diziler, iç içe geçmiş dizilerdir. Bu diziler, bir dizi içinde başka diziler barındırabilir. Bu sayede daha karmaşık veri yapıları oluşturabilirsiniz. PHP’de çok boyutlu dizileri oluşturmanın birkaç farklı yolu vardır. İşte birkaç örnek:

İki Boyutlu Dizi Oluşturma:

// İki boyutlu bir dizi oluşturma
$twoDimensionalArray = array(
  array(1, 2, 3),
  array(4, 5, 6),
  array(7, 8, 9)
);

// veya kısa sözdizimiyle
$twoDimensionalArray = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
];

// Diziyi yazdırma
print_r($twoDimensionalArray);

Üç Boyutlu Dizi Oluşturma:

// Üç boyutlu bir dizi oluşturma
$threeDimensionalArray = array(
  array(
    array(1, 2, 3),
    array(4, 5, 6),
  ),
  array(
    array(7, 8, 9),
    array(10, 11, 12),
  )
);

// veya kısa sözdizimiyle
$threeDimensionalArray = [
  [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
  ],
  [
    [7, 8, 9],
    [10, 11, 12],
  ]
];

// Diziyi yazdırma
print_r($threeDimensionalArray);

Çok Boyutlu Dizi Elemanlarına Erişim:

// İki boyutlu diziden elemanlara erişim
echo $twoDimensionalArray[1][2]; // 6

// Üç boyutlu diziden elemanlara erişim
echo $threeDimensionalArray[0][1][2]; // 6

Çok boyutlu diziler, genellikle matrisler veya daha karmaşık veri yapıları oluşturmak için kullanılır. Elemanlara erişim ve manipülasyon, iç içe geçmiş dizileri kullanarak yapılır.

Çok Boyutlu Dizilerde Dolaşım

foreach döngüsü, diziler üzerinde dolaşmak için kullanılan etkili bir döngü yapısıdır. İki boyutlu veya daha fazla boyutlu dizilerle çalışırken foreach döngüsü kullanmak oldukça yaygındır.

İki Boyutlu Dizi ile foreach:

$twoDimensionalArray = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
];

foreach ($twoDimensionalArray as $row) {
  foreach ($row as $value) {
    echo $value . ' ';
  }
  echo "<br>";
}

Yukarıdaki örnekte, iç içe geçmiş iki foreach döngüsü kullanarak her bir satırı ve her bir değeri ekrana yazdırıyoruz.

Üç Boyutlu Dizi ile foreach:

$threeDimensionalArray = [
  [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
  ],
  [
    [7, 8, 9],
    [10, 11, 12],
  ]
];

foreach ($threeDimensionalArray as $level1) {
  foreach ($level1 as $level2) {
    foreach ($level2 as $value) {
      echo $value . ' ';
    }
    echo "<br>";
  }
  echo "<br>";
}

Üç boyutlu diziyi dolaşmak için üç adet foreach döngüsü kullanılmıştır. Bu örnekte, dizinin her seviyesindeki elemanları ekrana yazdırmaktayız.

foreach döngüsü, dizileri daha okunabilir ve yönetilebilir hale getirir ve genellikle çok boyutlu dizilerle çalışırken tercih edilir.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.