C++ vektör ve liste farkları

C++ dilinde vektör ve liste, iki farklı veri yapısıdır ve her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. İşlevsellikleri benzer olsa da, içerdikleri veri yapıları ve performans karakteristikleri farklıdır.

C++ vektör ve liste arasındaki bazı temel farklar:

 1. Veri Yapısı:
 • Vektör (Vector): Dinamik bir dizi olarak çalışır. Bellekte ardışık olarak depolanan bir dizi elemandan oluşur.
 • Liste (List): Çift yönlü bağlı liste olarak çalışır. Her bir eleman, kendisinden önceki ve sonraki elemanı işaret eden bağlantılara sahiptir.
 1. Bellek Yerleşimi:
 • Vektör: Elemanlar ardışık bellek bölgelerine saklanır, bu nedenle elemanlara doğrudan erişim daha hızlıdır.
 • Liste: Her eleman, bağlı olduğu önceki ve sonraki elemanları gösteren işaretçilere sahiptir, bu nedenle rastgele erişim daha yavaş olabilir.
 1. Ekleme ve Silme İşlemleri:
 • Vektör: Eleman eklemek veya çıkarmak maliyetli olabilir, çünkü bu işlemler ardışık bellek bölgelerinde yapıldığından, elemanların taşınması gerekebilir.
 • Liste: Ekleme ve çıkarma işlemleri daha hızlıdır çünkü sadece bağlantıları güncellemek yeterlidir. Ancak, rastgele erişim daha yavaş olabilir.
 1. İterasyon (Döngü) Performansı:
 • Vektör: Ardışık bellek bölgelerinde depolandığı için, elemanlara doğrudan erişim sağlamak için daha etkilidir.
 • Liste: Her elemanın bağlı olduğu önceki ve sonraki elemanları takip etmek için dolaşmak gerektiğinden dolayı vektörden daha yavaş olabilir.
 1. Bellek Kullanımı:
 • Vektör: Bellek kullanımı daha etkin olabilir çünkü elemanlar ardışık bellek bölgelerinde depolanır.
 • Liste: Her elemanın bağlantıları için ek bellek kullanımı gerektiği için, vektöre kıyasla daha fazla bellek kullanabilir.

Hangi veri yapısının kullanılacağı, uygulama ihtiyaçlarına ve yapılan işlemlerin türüne bağlıdır. Genel olarak, vektör rastgele erişim ve bellek etkinliği gerektiren durumlar için daha uygundur, while liste özellikle sık ekleme ve çıkarma işlemleri gerektiren durumlar için daha uygundur.

C++ listeler

C++ programlamada, std::list başlık dosyası #include <list> ile dahil edilen ve çift yönlü bağlı liste (doubly linked list) veri yapısını temsil eden bir STL (Standard Template Library) sınıfıdır. Bu sınıf, birçok işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için kullanışlıdır, ancak elemanlara doğrudan erişim yapmak dizilere kıyasla daha yavaştır.

 1. std::list Tanımlama:
#include <iostream>
#include <list>

int main() {
  std::list<int> myList;
  return 0;
}
 1. Eleman Ekleme:
myList.push_back(42); // Liste sonuna eleman ekler
myList.push_front(10); // Liste başına eleman ekler
 1. Eleman Silme:
myList.pop_back(); // Liste sonundaki elemanı siler
myList.pop_front(); // Liste başındaki elemanı siler
 1. Elemanları Dolaşma:
for (const int& item : myList) {
  std::cout << item << " ";
}
 1. Eleman Sayısı:
int size = myList.size(); // Listenin eleman sayısını alır
 1. Eleman Arama:
auto it = std::find(myList.begin(), myList.end(), 42); // 42 elemanını arar
if (it != myList.end()) {
  std::cout << "42 found in the list." << std::endl;
}
 1. Liste Temizleme:
myList.clear(); // Listeyi temizler, tüm elemanlar silinir

Not: std::list kullanımı, elemanlara hızlı bir şekilde ekleme ve silme gereksinimlerini karşılamak için uygundur, ancak elemanlara rasgele erişim gereksinimleri varsa std::vector veya std::array kullanmayı düşünebilirsiniz.