C++ listeler

C++ programlamada, std::list başlık dosyası #include <list> ile dahil edilen ve çift yönlü bağlı liste (doubly linked list) veri yapısını temsil eden bir STL (Standard Template Library) sınıfıdır. Bu sınıf, birçok işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için kullanışlıdır, ancak elemanlara doğrudan erişim yapmak dizilere kıyasla daha yavaştır.

 1. std::list Tanımlama:
#include <iostream>
#include <list>

int main() {
  std::list<int> myList;
  return 0;
}
 1. Eleman Ekleme:
myList.push_back(42); // Liste sonuna eleman ekler
myList.push_front(10); // Liste başına eleman ekler
 1. Eleman Silme:
myList.pop_back(); // Liste sonundaki elemanı siler
myList.pop_front(); // Liste başındaki elemanı siler
 1. Elemanları Dolaşma:
for (const int& item : myList) {
  std::cout << item << " ";
}
 1. Eleman Sayısı:
int size = myList.size(); // Listenin eleman sayısını alır
 1. Eleman Arama:
auto it = std::find(myList.begin(), myList.end(), 42); // 42 elemanını arar
if (it != myList.end()) {
  std::cout << "42 found in the list." << std::endl;
}
 1. Liste Temizleme:
myList.clear(); // Listeyi temizler, tüm elemanlar silinir

Not: std::list kullanımı, elemanlara hızlı bir şekilde ekleme ve silme gereksinimlerini karşılamak için uygundur, ancak elemanlara rasgele erişim gereksinimleri varsa std::vector veya std::array kullanmayı düşünebilirsiniz.