C++ fonksiyon içerisinde struct kullanımı

C++ dilinde bir fonksiyon içerisinde struct kullanımı oldukça yaygındır. struct, C++ dilinde bir veri yapısı tanımlamak için kullanılan bir anahtar kelimedir.

#include <iostream>
#include <string>

// Bir struct tanımlayalım
struct Ogrenci {
  std::string ad;
  std::string soyad;
  int yas;
};

// Struct'u kullanan bir fonksiyon tanımlayalım
void OgrenciBilgileriniYazdir(const Ogrenci& ogrenci) {
  std::cout << "Ad: " << ogrenci.ad << std::endl;
  std::cout << "Soyad: " << ogrenci.soyad << std::endl;
  std::cout << "Yaş: " << ogrenci.yas << std::endl;
}

int main() {
  // Struct'u kullanalım
  Ogrenci ogrenci1;
  ogrenci1.ad = "Ahmet";
  ogrenci1.soyad = "Yılmaz";
  ogrenci1.yas = 20;

  // Fonksiyonu çağırarak struct içeriğini yazdıralım
  OgrenciBilgileriniYazdir(ogrenci1);

  return 0;
}

Bu örnekte, Ogrenci adlı bir struct tanımlanmıştır. Bu struct, bir öğrencinin adını, soyadını ve yaşını içerir. OgrenciBilgileriniYazdir adlı bir fonksiyon, bir Ogrenci struct’ı alır ve bu bilgileri ekrana yazdırır. main fonksiyonunda bir Ogrenci örneği oluşturulur ve bu örnek, OgrenciBilgileriniYazdir fonksiyonuyla kullanılır.

C++ fonksiyonlar

C++ programlama dilinde fonksiyonlar, belirli bir görevi gerçekleştiren ve programın modülerliğini artıran yapılardır. C++ dilinde fonksiyonlar aşağıdaki şekilde tanımlanır ve kullanılır:

// Fonksiyonun dönüş tipi, adı ve parametre listesi
Dönüş_Tipi Fonksiyon_Adı(Parametre_Listesi) {
  // Fonksiyonun gövdesi
  // Görevi gerçekleştiren kod burada yazılır
  // Dönüş değeri (eğer varsa) return ile belirtilir
}

İşte C++ fonksiyonları hakkında daha fazla detay:

 1. Dönüş Tipi (Return Type): Fonksiyonun bir değer döndürüp döndürmeyeceğini ve döneceği veri türünü belirtir. Örneğin, int, void, double gibi.
 2. Fonksiyon Adı: Fonksiyonun adı, fonksiyonu çağırmak ve kullanmak için kullanılır. Fonksiyon adı, C++ dilinde belirli kurallara tabidir.
 3. Parametre Listesi (Parameter List): Fonksiyonun işlevini yerine getirmesi için gerekli olan değişkenleri içerir. Parametreler, fonksiyonun gövdesinde kullanılabilir.
 4. Fonksiyon Gövdesi (Function Body): Fonksiyonun gerçek işlevi burada tanımlanır. Bu, belirli bir görevi gerçekleştiren kod parçacıklarını içerir.
 5. return İfadesi: Fonksiyon, bir değer döndürüyorsa return anahtar kelimesi ile dönüş değeri belirtilir. Dönüş tipine uygun bir değer döndürülür.

Örnek bir C++ fonksiyonu:

#include <iostream>

// Toplama fonksiyonu
int Topla(int sayi1, int sayi2) {
  int sonuc = sayi1 + sayi2;
  return sonuc;
}

int main() {
  int sayi1 = 5, sayi2 = 3;
  int toplam = Topla(sayi1, sayi2);
  std::cout << "Toplam: " << toplam << std::endl;
  return 0;
}

Bu örnekte, “Topla” adlı bir fonksiyon, iki tamsayıyı toplar ve sonucu döndürür. main fonksiyonunda bu fonksiyon kullanılarak sonucu ekrana yazdırılır.

C++ programlarında, birden çok fonksiyon kullanarak işlemleri modüler hale getirebilirsiniz. Fonksiyonlar, kodunuzu daha okunaklı ve yönetilebilir kılar.