C++ fonksiyonlar

C++ programlama dilinde fonksiyonlar, belirli bir görevi gerçekleştiren ve programın modülerliğini artıran yapılardır. C++ dilinde fonksiyonlar aşağıdaki şekilde tanımlanır ve kullanılır:

// Fonksiyonun dönüş tipi, adı ve parametre listesi
Dönüş_Tipi Fonksiyon_Adı(Parametre_Listesi) {
  // Fonksiyonun gövdesi
  // Görevi gerçekleştiren kod burada yazılır
  // Dönüş değeri (eğer varsa) return ile belirtilir
}

İşte C++ fonksiyonları hakkında daha fazla detay:

 1. Dönüş Tipi (Return Type): Fonksiyonun bir değer döndürüp döndürmeyeceğini ve döneceği veri türünü belirtir. Örneğin, int, void, double gibi.
 2. Fonksiyon Adı: Fonksiyonun adı, fonksiyonu çağırmak ve kullanmak için kullanılır. Fonksiyon adı, C++ dilinde belirli kurallara tabidir.
 3. Parametre Listesi (Parameter List): Fonksiyonun işlevini yerine getirmesi için gerekli olan değişkenleri içerir. Parametreler, fonksiyonun gövdesinde kullanılabilir.
 4. Fonksiyon Gövdesi (Function Body): Fonksiyonun gerçek işlevi burada tanımlanır. Bu, belirli bir görevi gerçekleştiren kod parçacıklarını içerir.
 5. return İfadesi: Fonksiyon, bir değer döndürüyorsa return anahtar kelimesi ile dönüş değeri belirtilir. Dönüş tipine uygun bir değer döndürülür.

Örnek bir C++ fonksiyonu:

#include <iostream>

// Toplama fonksiyonu
int Topla(int sayi1, int sayi2) {
  int sonuc = sayi1 + sayi2;
  return sonuc;
}

int main() {
  int sayi1 = 5, sayi2 = 3;
  int toplam = Topla(sayi1, sayi2);
  std::cout << "Toplam: " << toplam << std::endl;
  return 0;
}

Bu örnekte, “Topla” adlı bir fonksiyon, iki tamsayıyı toplar ve sonucu döndürür. main fonksiyonunda bu fonksiyon kullanılarak sonucu ekrana yazdırılır.

C++ programlarında, birden çok fonksiyon kullanarak işlemleri modüler hale getirebilirsiniz. Fonksiyonlar, kodunuzu daha okunaklı ve yönetilebilir kılar.