Flutter GetX – Dialog

Flutter GetX paketi, kolay ve hızlı bir şekilde dialoglar oluşturmak için kullanabileceğiniz Get.dialog() fonksiyonunu sağlar.

Get.dialog(
       AlertDialog(
        title: Text('Merhaba!'),
        content: Text('Dialog kullanımı öğreniyorum.'),
        actions: [
         TextButton(
          onPressed: () => Get.back(),
          child: Text('Kapat'),
         ),
        ],
       ),
);

Örneğin, bir butona tıklama işlemi sonrası bir dialog göstermek istediğinizi varsayalım. İşte bu senaryo için bir örnek kod:

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';

class MyHomePage extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Dialog Kullanımı'),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     onPressed: () {
      Get.dialog(
       AlertDialog(
        title: Text('Merhaba!'),
        content: Text('Dialog kullanımı öğreniyorum.'),
        actions: [
         TextButton(
          onPressed: () => Get.back(),
          child: Text('Kapat'),
         ),
        ],
       ),
      );
     },
     child: Text('Dialog Göster'),
    ),
   ),
  );
 }
}

Flutter – Alert Dialog

Flutter’da alert dialog, kullanıcıya önemli bilgileri göstermek ve kullanıcının onayını almadan önce uygulamanın kullanımını durdurmak için kullanılan bir pop-up mesajıdır.

Alert dialogu gösteren bir fonksiyon oluşturun

 void _showAlertDialog(BuildContext context) {
  
  // Alert dialogu oluşturun
  AlertDialog alert = AlertDialog(
   title: const Text("Alert Dialog Başlığı"),
   content: const Text("Bu bir alert dialog örneğidir."),
   actions: [
    TextButton(
     child: const Text("Tamam"),
     onPressed: () {
      Navigator.of(context).pop();
     },
    ),
   ],
  );

  // Alert dialogu gösterin
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    return alert;
   },
  );
 }

Stateless widget içerisinde kullanımı

import 'package:flutter/material.dart';

class Example extends StatelessWidget {
 const Example({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('Alert Dialog Örneği'),
    ),
    body: Container(
     color: Colors.lightBlue.shade200,
     padding: const EdgeInsets.only(top: 10),
     alignment: Alignment.center,
     child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
       ElevatedButton(
        onPressed: () => _showAlertDialog(context),
        child: const Text("Göster"),
       )
      ],
     ),
    ));
 }

 // Alert dialogu gösteren bir fonksiyon oluşturun
 void _showAlertDialog(BuildContext context) {
  // Alert dialogu oluşturun
  AlertDialog alert = AlertDialog(
   title: const Text("Alert Dialog Başlığı"),
   content: const Text("Bu bir alert dialog örneğidir."),
   actions: [
    TextButton(
     child: const Text("Tamam"),
     onPressed: () {
      Navigator.of(context).pop();
     },
    ),
   ],
  );

  // Alert dialogu gösterin
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    return alert;
   },
  );
 }
}