Flutter – Alert Dialog

Flutter’da alert dialog, kullanıcıya önemli bilgileri göstermek ve kullanıcının onayını almadan önce uygulamanın kullanımını durdurmak için kullanılan bir pop-up mesajıdır.

Alert dialogu gösteren bir fonksiyon oluşturun

 void _showAlertDialog(BuildContext context) {
  
  // Alert dialogu oluşturun
  AlertDialog alert = AlertDialog(
   title: const Text("Alert Dialog Başlığı"),
   content: const Text("Bu bir alert dialog örneğidir."),
   actions: [
    TextButton(
     child: const Text("Tamam"),
     onPressed: () {
      Navigator.of(context).pop();
     },
    ),
   ],
  );

  // Alert dialogu gösterin
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    return alert;
   },
  );
 }

Stateless widget içerisinde kullanımı

import 'package:flutter/material.dart';

class Example extends StatelessWidget {
 const Example({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('Alert Dialog Örneği'),
    ),
    body: Container(
     color: Colors.lightBlue.shade200,
     padding: const EdgeInsets.only(top: 10),
     alignment: Alignment.center,
     child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
       ElevatedButton(
        onPressed: () => _showAlertDialog(context),
        child: const Text("Göster"),
       )
      ],
     ),
    ));
 }

 // Alert dialogu gösteren bir fonksiyon oluşturun
 void _showAlertDialog(BuildContext context) {
  // Alert dialogu oluşturun
  AlertDialog alert = AlertDialog(
   title: const Text("Alert Dialog Başlığı"),
   content: const Text("Bu bir alert dialog örneğidir."),
   actions: [
    TextButton(
     child: const Text("Tamam"),
     onPressed: () {
      Navigator.of(context).pop();
     },
    ),
   ],
  );

  // Alert dialogu gösterin
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    return alert;
   },
  );
 }
}