C++ tür dönüşümü

Örtük (implicit) Dönüşüm

Derleyici tarafından algılanarak, otomatik olarak dönüşüm gerçekleştirilir.

Aşağıdaki örnekte, integer olarak tanımlanan num_int değişkenine, double bir değişkene ait 3.14 değeri atanıyor. num_int değişkeni integer olduğundan, ondalıklı kısım yerine tam sayı değeri olan 3’ü kabul ediyor.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  

  int num_int;
  double num_double = 3.14;
 
  num_int = num_double;

  cout << "num_int = " << num_int << endl;
  cout << "num_double = " << num_double << endl;

  return 0;

}

Açık (Explicit) Dönüşüm

Programcı tarafından, veri türünün manuel olarak belirtilmesiyle gerçekleşen dönüşümdür.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  
  // C tarzı dönüşüm  
  double num_double = 3.14;
  cout << "sonuc = " << (int)num_double << endl;
  
  //fonksiyon tarzı dönüşüm
  double num_double2 = 4.05;
  cout << "sonuc = " << int(num_double2) << endl;

  return 0;

}