Sık Kullanılan Drush Komutları

Drush status; Drupal genel bilgilerini, drush sürümünü, db bilgilerini, php.ini yolunu ve sistem özetini gösterir.

drush status

Cache rebuild; tüm ön belleği temizler, Drupal sitenin çalışması için gerekli olan temel ön belleği yeniden oluşturur. En sık kullanılan drush komutlarından birisidir. Clear all caches işlemini gerçekleştirir.

drush cr
drush cache-rebuild

Clear cache; spesifik bir ön belleği temizlemek için bize 0-8 arası seçenek sunar. (cancel, drush, theme-registry, css-js, router, render, views, plugin, bin)

drush cc
drush cache-clear

Update db; bekleyen veritabanı değişikliklerine ait güncellemeleri yapar.

#bekleyen güncellemeleri kontrol et
drush updatedb:status

#db'yi güncelle
drush updatedb
drush updb

Watchdog; Drupal loglarını görmemizi sağlar. watchdog:list komutu, hangi logları görmek istediğimiz hakkında 0-21 arası seçenek sunar. Daha fazla watchdog yönetimi için drush watchdog komutunu çalıştırmalısınız.

drush watchdog:list

SQL sorgularını çalıştırmak için sql:query komutundan yararlanılır.

drush sql:query "SELECT * FROM users WHERE uid=1"
drush sql:query "SELECT * FROM users"

#dosya aracılığıyla sorgulamak için 
drush sql:query --file=example.sql 

#drupal root dizininde sql dump oluştur
drush sql:dump --result-file=../file.sql

Config edit; Drupal yapılandırma dosyalarını, komut satırı aracılığıyla düzenlemenizi sağlar. 0-(config adedi) arası seçenek sunar.

 drush config:edit

Config export-import; Drupal yapılandırma dosyalarını, komut satırı aracılığıyla dışa ve içe aktarmanızı sağlar.

 drush cex
 drush config:export
 
 drush cim
 drush config:import

State set-get; Drupal’in durum kayıtlarına erişir ve değiştirir. Örneğin; sitenin bakım modu durumuna erişerek, siteyi bakım moduna alabilirsiniz ya da en son çalıştırılan cron’a ait zaman damgasına erişebilirsiniz…

drush state:set system.maintenance_mode TRUE
drush state:set system.maintenance_mode FALSE

drush state:get system.cron_last