C++ değişken türleri ve kapsamları

Değişken kapsamı (variable scope), program içerisindeki, birbirlerinden farklı kod bölümleri olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; bir fonksiyonun içi ve dışı, birbirlerinden farklı kapsamlardır.

C++ değişken türleri, özelliklerine göre, farklı kapsamlarda farklı şekilde davranırlar.

Genellikle, değişkenlerin tanımlandığı üç farklı kapsam alanı (scope) vardır:

  • Yerel (local) değişkenler, bir fonksiyon ya da kod bloğu içerisinde tanımlanan değişkenlerdir.
  • Fonksiyon parametreleri olarak tanımlanan değişkenlere biçimsel (formal) değişkenler denir.
  • Fonksiyonların dışarısında tanımlanan ve diğer fonksiyonlardan erişilebilen değişkenlere ise küresel (global) değişkenler denir.

C++ programları içerisinde farklı amaçlara yönelik değişken tanımlamaları yapılabilir.

  • Yerel (local) değişkenler
  • Küresel (global) değişkenler
  • Dış (extern) değişkenler
  • Statik değişlenler
  • Auto değişkenler
  • Register değişkenler
  • Sabitler (const)