Elasticsearch ve Kibana için Docker Compose

Elasticsearch ve Kibana, açık kaynaklı bir veri depolama ve analiz platformu olan Elastic Stack’in (ya da eski adıyla ELK Stack) iki önemli bileşenidir.

Elasticsearch:

 • Elasticsearch, Lucene tabanlı bir arama ve analiz motorudur. Büyük ölçekli veri depolama ve hızlı arama işlemleri için tasarlanmıştır.
 • JSON belgeleri üzerinde çalışır ve bu belgeleri dizinler, saklar ve hızlı bir şekilde sorgular.
 • Dağıtık bir yapıya sahiptir, yani verileri parçalara bölerek ve farklı düğümlerde depolayarak yüksek ölçeklenebilirlik sağlar.
 • Genellikle log verileri, metin belgeleri, zaman serisi verileri ve benzeri büyük veri setlerini indekslemek ve sorgulamak için kullanılır.

Kibana:

 • Kibana, Elasticsearch ile etkileşimde bulunmak ve verileri görselleştirmek için kullanılan bir analiz ve görselleştirme arayüzüdür.
 • Web tabanlı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve Elasticsearch verilerini keşfetmek, sorgulamak, görselleştirmek ve anlamak için kullanılır.
 • Görselleştirmeler, dashboard’lar ve raporlar oluşturarak büyük miktarda veriyi daha anlamlı ve anlaşılır bir hale getirmek için kullanıcıya olanak tanır.
 • Grafikler, haritalar, tablolar ve daha birçok farklı görselleştirme araçları sunar.

Elastic Stack, genellikle log yönetimi, güvenlik bilgileri ve performans izleme gibi uygulamalarda kullanılır. Elasticsearch, büyük veri setleri üzerinde etkili bir şekilde çalışabilirken, Kibana kullanıcıların bu verileri görsel olarak anlamalarını ve analiz etmelerini sağlar. Elasticsearch ve Kibana, birlikte kullanılarak güçlü ve ölçeklenebilir bir veri analizi çözümü sağlar.

Aşağıda Elasticsearch ve Kibana için basit bir Docker Compose dosyası örneği bulunmaktadır. Bu dosyayı bir metin düzenleyici kullanarak oluşturabilir veya kopyalayabilirsiniz.

docker-compose.yml

version: '3.7'

services:
 elasticsearch:
  image: elasticsearch:7.9.2
  container_name: elasticsearch
  environment:
   - discovery.type=single-node
  ports:
   - "9200:9200"
  networks:
   - elk-network

 kibana:
  image: kibana:7.9.2
  container_name: kibana
  environment:
   - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
  ports:
   - "5601:5601"
  depends_on:
   - elasticsearch
  networks:
   - elk-network

networks:
 elk-network:
  driver: bridge

Bu Docker Compose dosyası Elasticsearch ve Kibana’nın resmi Docker imajlarını kullanır. Elasticsearch konteynerini “elasticsearch” olarak adlandırır ve tek bir düğümde çalışacak şekilde yapılandırır. Kibana konteynerini “kibana” olarak adlandırır ve Elasticsearch ile iletişim kurabilmesi için bağlantı bilgilerini sağlar.

Docker Compose dosyanızı oluşturduktan sonra terminal veya komut istemcisinde, dosyanın bulunduğu dizine gidin ve aşağıdaki komutu çalıştırarak Elasticsearch ve Kibana’yı başlatın:

docker-compose up -d

Bu komut, konteynırları arka planda başlatır. Elasticsearch, http://localhost:9200 adresinden erişilebilir, Kibana ise http://localhost:5601 adresinden erişilebilir. Konteynerleri durdurmak için aynı dizinde şu komutu kullanabilirsiniz:

docker-compose down

Not: Docker Compose dosyanızı ihtiyacınıza göre özelleştirebilir ve Elasticsearch ve Kibana sürümlerini güncelleyebilirsiniz.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.