PHP String Fonksiyonları

PHP dilinde bir dizi metin işleme fonksiyonu bulunmaktadır. Bazı yaygın PHP string (dizgi) fonksiyonları:

 1. strlen($string)
 • String’in uzunluğunu döndürür.
$string = "Merhaba";
$uzunluk = strlen($string);
echo $uzunluk; // 7
 1. strpos($haystack, $needle)
 • Belirtilen alt string’in ilk bulunduğu indeksi döndürür.
$string = "Merhaba Dünya";
$pos = strpos($string, "Dünya");
echo $pos; // 8
 1. substr($string, $start, $length)
 • String’in belirli bir bölümünü alır.
$string = "Merhaba";
$substring = substr($string, 0, 3);
echo $substring; // Mer
 1. str_replace($search, $replace, $subject)
 • Belirli bir string’i başka bir string ile değiştirir.
$string = "Merhaba Dünya";
$newString = str_replace("Dünya", "PHP", $string);
echo $newString; // Merhaba PHP
 1. strtolower($string)
 • String’i küçük harfe çevirir.
$string = "MerHaba";
$lowercase = strtolower($string);
echo $lowercase; // merhaba
 1. strtoupper($string)
 • String’i büyük harfe çevirir.
$string = "MerHaba";
$uppercase = strtoupper($string);
echo $uppercase; // MERHABA
 1. trim($string)
 • String’in başındaki ve sonundaki boşlukları temizler.
$string = " Merhaba ";
$trimmed = trim($string);
echo $trimmed; // Merhaba
 1. explode($delimiter, $string)
 • String’i belirtilen ayraç ile parçalar ve bir diziye dönüştürür.
$string = "PHP,JavaScript,HTML";
$programmingLanguages = explode(",", $string);
print_r($programmingLanguages); // Array ( [0] => PHP [1] => JavaScript [2] => HTML )
 1. implode($glue, $array)
 • Dizi elemanlarını birleştirir ve bir string oluşturur.
$programmingLanguages = array("PHP", "JavaScript", "HTML");
$string = implode(", ", $programmingLanguages);
echo $string; // PHP, JavaScript, HTML
 1. ucfirst($string)
  • String’in ilk harfini büyük harfe çevirir.
$string = "merhaba";
$ucfirst = ucfirst($string);
echo $ucfirst; // Merhaba
 1. ucwords($string)
  • String’teki her kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir.
$string = "merhaba dünya";
$ucwords = ucwords($string);
echo $ucwords; // Merhaba Dünya
 1. strrev($string)
  • String’in karakterlerini tersine çevirir.
$string = "Merhaba";
$reversed = strrev($string);
echo $reversed; // abahreM
 1. stristr($haystack, $needle)
  • İlk alt string eşleşmesini büyük/küçük harf duyarlı olmadan bulur.
$string = "Merhaba Dünya";
$found = stristr($string, "DÜNYA");
echo $found; // Dünya
 1. strcmp($string1, $string2)
  • İki string’i karşılaştırır ve sonucu döndürür.
$string1 = "Merhaba";
$string2 = "merhaba";
$result = strcmp($string1, $string2);
echo $result; // -1 (farklı)
 1. str_repeat($string, $multiplier)
  • String’i belirli bir sayıda tekrarlar.
$string = "Merhaba ";
$repeated = str_repeat($string, 3);
echo $repeated; // Merhaba Merhaba Merhaba
 1. str_pad($string, $length, $pad_string, $pad_type)
  • String’i belirli bir uzunluğa kadar belirli bir karakterle doldurur.
$string = "Merhaba";
$padded = str_pad($string, 10, "*", STR_PAD_RIGHT);
echo $padded; // Merhaba***
 1. str_split($string, $length)
  • String’i belirli bir uzunlukta parçalara böler.
$string = "Merhaba";
$chunks = str_split($string, 2);
print_r($chunks); // Array ( [0] => Me [1] => rh [2] => ab [3] => a )
 1. htmlspecialchars($string)
  • HTML özel karakterlerini uygun HTML kodlarına dönüştürür.
$string = "<p>Merhaba</p>";
$escaped = htmlspecialchars($string);
echo $escaped; // &lt;p&gt;Merhaba&lt;/p&gt;
 1. str_shuffle($string)
  • String’in karakterlerini karıştırır.
$string = "Merhaba";
$shuffled = str_shuffle($string);
echo $shuffled; // ahbraeM
 1. preg_match($pattern, $subject, $matches)
  • Belirtilen desenin string içinde eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.
$string = "Merhaba";
$pattern = "/^Mer/";
if (preg_match($pattern, $string, $matches)) {
  echo "Eşleşme bulundu!";
} else {
  echo "Eşleşme bulunamadı!";
}

Sık kullanılan, bazı string fonksiyonları yukarıdakilerdir. Daha fazlası için PHP resmi belgelerine göz atmanızı öneririm.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.