PHP Sözdizimi (Syntax)

PHP’nin söz dizimi, belirli kurallara göre yazılmış bir dizi ifade ve komut içerir.

 • PHP Etiketi:
  PHP kodu genellikle <?php ile başlar ve ?> ile biter. İşlevini yerine getirecek kod bu etiketler arasına yazılır.
  <?php
  // PHP kodu buraya yazılır
  ?>
 • Değişkenler:
  PHP’de değişkenler $ işareti ile başlar. Değişken adları harfle başlamalıdır ve harf, rakam veya alt çizgi içerebilir.
  $degiskenAdi = "Merhaba, Dünya!";
 • Veri Türleri:
  PHP’de yaygın olarak kullanılan veri türleri şunlardır: string (metin), integer (tam sayı), float (ondalık sayı), boolean (mantıksal), array (dizi), object (nesne), ve null.
  $sayi = 42;
  $metin = "Merhaba";
  $ondalikSayi = 3.14;
  $dogruMu = true;
 • Koşullu İfadeler:
  Koşullu ifadeler if, else if ve else kullanılarak oluşturulur.
  $sayi = 10;

  if ($sayi > 0) {
    echo "Sayı pozitif";
  } elseif ($sayi < 0) {
    echo "Sayı negatif";
  } else {
    echo "Sayı sıfır";
  }
 • Döngüler:
  Döngüler, belirli bir koşul sağlandığı sürece belirli bir kod bloğunu tekrarlamak için kullanılır. Örneğin, for ve while döngüleri.
  for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo $i;
  }

  $counter = 0;
  while ($counter < 5) {
    echo $counter;
    $counter++;
  }
 • Fonksiyonlar:
  Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren kod bloklarıdır.
  function merhaba($isim) {
    echo "Merhaba, " . $isim;
  }

  merhaba("Ahmet");

Bu örnekler, PHP’nin temel söz dizimi kurallarına bir giriş sağlar. Ancak, daha fazla detay ve karmaşıklık içeren birçok konsept ve özellik vardır. PHP’nin resmi belgeleri de bu konuda kapsamlı bir kaynaktır: PHP Resmi Belgeleri.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.