PHP Operatörler

PHP’de kullanılan operatörler, değerler arasında belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan sembollerdir. PHP operatörleri, aritmetik, karşılaştırma, mantıksal ve atama gibi farklı kategorilere ayrılabilir.

Aritmetik Operatörler:

 1. Toplama (+): İki değeri toplar.
  $a = 5;
  $b = 3;
  $sonuc = $a + $b; // $sonuc = 8
 1. Çıkarma (-): İki değeri çıkarır.
  $a = 8;
  $b = 3;
  $sonuc = $a - $b; // $sonuc = 5
 1. Çarpma (*): İki değeri çarpar.
  $a = 5;
  $b = 3;
  $sonuc = $a * $b; // $sonuc = 15
 1. Bölme (/): Bir değeri diğerine böler.
  $a = 10;
  $b = 2;
  $sonuc = $a / $b; // $sonuc = 5
 1. Modül (%) : Bölme işleminden kalanı verir.
  $a = 10;
  $b = 3;
  $sonuc = $a % $b; // $sonuc = 1

Karşılaştırma Operatörleri:

 1. Eşit (==): İki değer eşitse true, değilse false döner.
  $a = 5;
  $b = "5";
  $sonuc = ($a == $b); // $sonuc = true
 1. Eşit değil (!=): İki değer eşit değilse true, eşitse false döner.
  $a = 5;
  $b = "5";
  $sonuc = ($a != $b); // $sonuc = false
 1. Identik (===): İki değer ve tür eşitse true, değilse false döner.
  $a = 5;
  $b = "5";
  $sonuc = ($a === $b); // $sonuc = false
 1. Identik değil (!==): İki değer veya tür eşit değilse true, eşitse false döner.
  $a = 5;
  $b = "5";
  $sonuc = ($a !== $b); // $sonuc = true

Mantıksal Operatörler:

 1. VE (&&): İki koşul da true ise true döner.
  $a = true;
  $b = true;
  $sonuc = ($a && $b); // $sonuc = true
 1. VEYA (||): En az bir koşul true ise true döner.
  $a = true;
  $b = false;
  $sonuc = ($a || $b); // $sonuc = true
 1. DEĞİL (!): Koşulun tersini alır.
  $a = true;
  $sonuc = !$a; // $sonuc = false

Atama Operatörleri:

 1. Atama (=): Bir değişkene değer atar.
  $a = 10;
 1. Toplama ataması (+=): Değişkeni belirtilen değerle toplar ve sonucu değişkene atar.
  $a = 5;
  $a += 3; // $a = 8
 1. Çıkarma ataması (-=): Değişkenden belirtilen değeri çıkarır ve sonucu değişkene atar.
  $a = 10;
  $a -= 4; // $a = 6

Bu, temel PHP operatörleridir. Operatörler, PHP’de daha karmaşık programlar yazarken kullanılan önemli araçlardır.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.