PHP Hata Türleri ve Hata Yönetimi

PHP’de çeşitli hata türleri bulunur ve bunlar genellikle iki ana kategoriye ayrılır: syntax (sözdizimi) hataları ve runtime (çalışma zamanı) hataları. Ayrıca, runtime hataları içinde özel olarak ele alınabilen istisna durumları da bulunmaktadır.

İşte PHP’de yaygın olarak görülen hata türleri:

Syntax Hataları:

 • Bu hatalar, PHP kodunun doğru bir şekilde yazılmadığı durumlarda oluşur. Örneğin, unutulmuş bir noktalı virgül (;), parantez hatası veya yanlış bir değişken adı kullanımı gibi durumlar söz konusu olabilir.
 • Bu hatalar genellikle tarayıcıda “Parse error” şeklinde görünür.

Runtime Hataları:

 • Bu hatalar, PHP kodu çalıştırılırken oluşan hatalardır. Örneğin, tanımlanmamış bir değişkenle işlem yapma, sıfıra bölme hatası (divison by zero), dizin sınırlarını aşma gibi durumlar söz konusu olabilir.
 • Bu hatalar genellikle tarayıcıda bir hata mesajıyla birlikte görünür.

İstisna Durumları (Exceptions):

 • İstisna durumları, programın normal akışını engelleyen ve özel olarak ele alınması gereken hatalardır. Örneğin, bir dosya bulunamadıysa veya bir veritabanı bağlantısı kurulamıyorsa gibi durumlar istisna durumu olarak ele alınabilir.
 • İstisna durumları, try, catch, ve throw anahtar kelimeleri ile yönetilir.

PHP’de hata raporlama seviyelerini ayarlamak için error_reporting() fonksiyonu ve ini_set() fonksiyonu kullanılabilir. Bu sayede hangi hataların raporlanacağını ve nasıl ele alınacağını belirleyebilirsiniz. Bu seviyeler, E_ERROR, E_WARNING, E_NOTICE gibi sabitlerle temsil edilir ve farklı hata türlerini temsil eder.

PHP’de hata yönetimi, uygulamanızda oluşabilecek hataları tanımlamak, izlemek ve ele almak için önemlidir. Bu, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmanıza ve geliştirme sürecini daha verimli hale getirmenize yardımcı olabilir. PHP’de hata yönetimi için bazı temel stratejiler:

 1. error_reporting() ve ini_set() kullanımı:
  PHP’deki error_reporting() fonksiyonu ile ve ini_set() fonksiyonuyla display_errors direktifini ayarlayarak hata raporlamayı yapılandırabilirsiniz. Bu, geliştirme ve üretim aşamalarında farklı ayarlar kullanmanıza olanak tanır.
  // Geliştirme sırasında tüm hataları görüntüle
  error_reporting(E_ALL);
  ini_set('display_errors', 1);

  // Üretimde hataları logla, ancak ekrana gösterme
  error_reporting(E_ALL);
  ini_set('display_errors', 0);
  ini_set('log_errors', 1);
  ini_set('error_log', '/path/to/error.log');
 1. try-catch blokları:
  Hata fırlatan kodları try bloğu içine yerleştirerek ve ardından bu hataları yakalamak için catch blokları ekleyerek hata yönetimini iyileştirebilirsiniz.
  try {
    // Hata fırlatabilecek kod
  } catch (Exception $e) {
    // Hata yakalandığında yapılacak işlemler
    echo 'Hata: ' . $e->getMessage();
  }
 1. error_log() fonksiyonu:
  error_log() fonksiyonunu kullanarak hataları belirtilen bir dosyaya veya başka bir hedefe loglayabilirsiniz.
  $message = "Bir hata oluştu!";
  error_log($message, 3, "/path/to/error.log");
 1. Özel hata sayfaları:
  set_error_handler() ve set_exception_handler() fonksiyonları ile özel hata işleyicileri belirleyerek, uygulamanızın belirli hatalarla nasıl başa çıkacağını kontrol edebilirsiniz.
  function customErrorHandler($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
    // Özel hata işleme kodları
  }

  set_error_handler("customErrorHandler");

  function customExceptionHandler($e) {
    // Özel istisna işleme kodları
  }

  set_exception_handler("customExceptionHandler");

Bu stratejileri kullanarak, PHP uygulamanızda oluşabilecek hataları daha etkili bir şekilde yönetebilir ve hata ayıklama sürecinizi geliştirebilirsiniz.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.