PHP Fonksiyon Kullanım Örnekleri

 1. Üçgenin Alanını Hesaplayan Fonksiyon:
<?php
function ucgenAlanHesapla($taban, $yukseklik) {
  $alan = 0.5 * $taban * $yukseklik;
  return $alan;
}

$taban = 5;
$yukseklik = 8;
$ucgenAlan = ucgenAlanHesapla($taban, $yukseklik);
echo "Üçgenin alanı: " . $ucgenAlan;
?>
 1. Faktöriyel Hesaplayan Fonksiyon:
<?php
function faktoriyelHesapla($sayi) {
  if ($sayi == 0 || $sayi == 1) {
    return 1;
  } else {
    return $sayi * faktoriyelHesapla($sayi - 1);
  }
}

$sayi = 5;
$faktoriyel = faktoriyelHesapla($sayi);
echo "$sayi'nin faktöriyeli: " . $faktoriyel;
?>
 1. Bir Sayının Karekökünü Hesaplayan Fonksiyon:
<?php
function karekokHesapla($sayi) {
  $karekok = sqrt($sayi);
  return $karekok;
}

$sayi = 25;
$karekok = karekokHesapla($sayi);
echo "$sayi'nin karekökü: " . $karekok;
?>
 1. Bir Dizideki Elemanları Toplayan Fonksiyon:
<?php
function diziToplam($dizi) {
  $toplam = array_sum($dizi);
  return $toplam;
}

$numaralar = array(2, 4, 6, 8, 10);
$diziToplam = diziToplam($numaralar);
echo "Dizinin toplamı: " . $diziToplam;
?>
 1. Fibonacci Serisi Oluşturan Fonksiyon:
<?php
function fibonacciSerisi($adet) {
  $fibonacci = array(0, 1);

  for ($i = 2; $i < $adet; $i++) {
    $fibonacci[$i] = $fibonacci[$i - 1] + $fibonacci[$i - 2];
  }

  return $fibonacci;
}

$adet = 8;
$fibonacciSerisi = fibonacciSerisi($adet);
echo "Fibonacci Serisi: " . implode(", ", $fibonacciSerisi);
?>
 1. Basit bir Metni Ters Çeviren Fonksiyon:
<?php
function metniTersCevir($metin) {
  $tersMetin = strrev($metin);
  return $tersMetin;
}

$orijinalMetin = "Merhaba Dünya!";
$tersMetin = metniTersCevir($orijinalMetin);
echo "Orijinal metin: $orijinalMetin<br>";
echo "Ters çevrilmiş metin: $tersMetin";
?>
 1. Bir Metindeki Kelimeleri Sayan Fonksiyon:
<?php
function kelimeSay($metin) {
  $kelimeler = str_word_count($metin);
  return $kelimeler;
}

$cumle = "PHP ile fonksiyon örnekleri";
$kelimeSayisi = kelimeSay($cumle);
echo "Cümledeki kelime sayısı: $kelimeSayisi";
?>
 1. Tarih ve Saat Bilgisini Almak:
<?php
function tarihSaat() {
  $tarihSaat = date("d.m.Y H:i:s");
  return $tarihSaat;
}

$simdikiZaman = tarihSaat();
echo "Şu anki tarih ve saat: $simdikiZaman";
?>
 1. Basit bir Login Kontrolü Yapan Fonksiyon:
<?php
function loginKontrol($kullaniciAdi, $sifre) {
  // Kullanıcı adı ve şifre kontrolü
  $dogruKullaniciAdi = "user";
  $dogruSifre = "password";

  if ($kullaniciAdi == $dogruKullaniciAdi && $sifre == $dogruSifre) {
    return true; // Giriş başarılı
  } else {
    return false; // Giriş başarısız
  }
}

$kullaniciAdi = "user";
$sifre = "password";
if (loginKontrol($kullaniciAdi, $sifre)) {
  echo "Giriş başarılı!";
} else {
  echo "Giriş başarısız!";
}
?>
 1. Bir Diziyi Ters Çeviren Fonksiyon:
<?php
function diziyiTersCevir($dizi) {
  $tersDizi = array_reverse($dizi);
  return $tersDizi;
}

$orijinalDizi = array(1, 2, 3, 4, 5);
$tersDizi = diziyiTersCevir($orijinalDizi);
echo "Orijinal dizi: " . implode(", ", $orijinalDizi) . "<br>";
echo "Ters çevrilmiş dizi: " . implode(", ", $tersDizi);
?>

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.