PHP Dizi İşlemleri

PHP’de dizi (array) işlemleri geniş bir konsepti kapsar, bu işlemler diziler üzerinde veri eklemek, çıkarmak, sıralamak, filtrelemek ve döngülerle dizi elemanlarına erişmek gibi çeşitli operasyonları içerir.

 1. Dizi Oluşturma:
  Dizi oluşturmak için array() fonksiyonunu veya kısayol olarak [] (küçük köşeli parantez) kullanabilirsiniz.
  $dizi = array(1, 2, 3, 4, 5);
  // veya
  $dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
 1. Dizi Elemanlarına Erişim:
  Dizi elemanlarına indeks kullanarak erişebilirsiniz. Diziler PHP’de sıfırdan başladığı için ilk elemanın indeksi 0’dır.
  echo $dizi[2]; // 3
 1. Dizi Elemanlarını Ekleme:
  [] veya array_push() fonksiyonu kullanarak diziye eleman ekleyebilirsiniz.
  $dizi[] = 6;
  // veya
  array_push($dizi, 7);
 1. Dizi Elemanlarını Silme:
  unset() fonksiyonu veya array_pop() fonksiyonu ile diziden eleman silebilirsiniz.
  unset($dizi[1]);
  // veya
  array_pop($dizi);
 1. Dizi Sıralama:
  sort() veya asort() gibi fonksiyonlar ile diziyi sıralayabilirsiniz.
  sort($dizi); // küçükten büyüğe sırala
  // veya
  asort($dizi); // değerlere göre sırala, ancak indeksleri koru
 1. Dizi Filtreleme:
  array_filter() fonksiyonu ile belirli bir koşula uyan elemanları içeren yeni bir dizi oluşturabilirsiniz.
  $filtrelenmisDizi = array_filter($dizi, function($eleman) {
    return $eleman > 3;
  });
 1. Döngülerle Dizi Elemanlarına Erişim:
  foreach döngüsü, dizinin her elemanına kolayca erişmek için kullanılır.
  foreach ($dizi as $eleman) {
    echo $eleman . ' ';
  }
 1. Dizi Boyutunu Alma:
  count() fonksiyonu ile dizinin eleman sayısını alabilirsiniz.
  $elemanSayisi = count($dizi);

Bu örnekler, PHP’de yaygın olarak kullanılan dizi işlemlerini kapsar, ancak PHP’nin dizi işlemleri oldukça geniş ve esnek olduğu için daha birçok fonksiyon ve özellik bulunmaktadır.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.