PHP Dizi Fonksiyonları

PHP’de dizilerle çalışmak için bir dizi fonksiyonu koleksiyonu bulunmaktadır. PHP’deki bazı yaygın dizi fonksiyonları:

 1. count()
 • Dizideki öğe sayısını döndürür.
$myArray = array(1, 2, 3, 4, 5);
echo count($myArray); // Çıktı: 5
 1. array()
 • Yeni bir dizi oluşturur.
$newArray = array('apple', 'orange', 'banana');
 1. array_push()
 • Dizinin sonuna bir veya daha fazla öğe ekler.
$fruits = array('apple', 'orange');
array_push($fruits, 'banana', 'grape');
 1. array_pop()
 • Dizinin sonundaki öğeyi çıkarır.
$lastFruit = array_pop($fruits);
 1. array_shift()
 • Dizinin başındaki öğeyi çıkarır.
$firstFruit = array_shift($fruits);
 1. array_unshift()
 • Dizinin başına bir veya daha fazla öğe ekler.
array_unshift($fruits, 'watermelon', 'kiwi');
 1. array_merge()
 • İki veya daha fazla diziyi birleştirir.
$vegetables = array('carrot', 'broccoli');
$combinedArray = array_merge($fruits, $vegetables);
 1. array_slice()
 • Diziyi belirli bir aralıkta keser.
$slicedArray = array_slice($combinedArray, 2, 3);
 1. array_search()
 • Belirli bir değeri dizide arar ve konumunu bulur.
$index = array_search('banana', $fruits);
 1. in_array()
  • Belirli bir değerin dizide olup olmadığını kontrol eder.
$isInArray = in_array('apple', $fruits);
 1. array_flip()
  • Dizideki anahtarları değerlere ve değerleri anahtarlara dönüştürür.
$flippedArray = array_flip($fruits);
 1. array_reverse()
  • Dizinin elemanlarını tersine çevirir.
$reversedArray = array_reverse($fruits);
 1. array_keys()
  • Dizideki tüm anahtarları döndürür.
$keys = array_keys($fruits);
 1. array_values()
  • Dizideki tüm değerleri döndürür.
$values = array_values($fruits);
 1. array_splice()
  • Diziyi belirli bir konumdan itibaren keser ve/veya yeni öğeler ekler.
array_splice($fruits, 2, 1, 'pear', 'pineapple');
 1. array_unique()
  • Dizideki tekrarlanan değerleri kaldırır.
$uniqueArray = array_unique($fruits);
 1. array_intersect()
  • İki veya daha fazla dizinin ortak elemanlarını döndürür.
$commonElements = array_intersect($fruits, $vegetables);
 1. array_diff()
  • İlk dizide bulunan, diğer dizilerde olmayan elemanları döndürür.
$diff = array_diff($fruits, $vegetables);
 1. array_map()
  • Dizinin her elemanına bir fonksiyon uygular ve sonuçları yeni bir dizi olarak döndürür.
$lengths = array_map('strlen', $fruits);
 1. array_reduce()
  • Bir diziyi bir tek bir değere indirger.
$total = array_reduce($fruits, function ($carry, $item) {
  return $carry + strlen($item);
}, 0);

Bu, PHP’deki bazı yaygın dizi fonksiyonlarıdır. PHP dokümantasyonu, daha fazla fonksiyon ve ayrıntılı bilgi sağlar.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.