PHP Değişkenler

PHP’de değişkenler, verileri saklamak ve işlemek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Bir değişken, bir isimle tanımlanan ve bu isimle erişilen bir değeri içerir.

PHP’de değişken isimleri $ işareti ile başlar ve ardından bir harf veya alt çizgi (_) ile devam eder. Sayı ile başlayamazlar. Ayrıca, PHP’de büyük/küçük harfe duyarlıdır, yani $isim ve $Isim iki farklı değişkendir.

$degiskenAdi = deger;

İşte birkaç örnek:

$isim = "Ahmet";
$yas = 25;
$pi = 3.14;
$isStudent = true;

Yukarıdaki örnekte, $isim değişkeni bir metin dizgisini (string), $yas değişkeni bir tamsayıyı (integer), $pi değişkeni bir ondalık sayıyı (float), ve $isStudent değişkeni bir mantıksal değeri (boolean) içerir.

Değişkenler, farklı veri tiplerini içerebilir ve PHP, çoğu durumda otomatik olarak doğru veri tipini tanımlar. Ancak, belirli durumlarda tür dönüşümleri yapmanız gerekebilir.

$yas = "25"; // String olarak atanmış
$yasInt = (int)$yas; // Integer'a dönüştürüldü

PHP, değişkenlerin türünü dinamik olarak belirler, bu nedenle bir değişkenin türü zamanla değişebilir. Bu duruma “dinamik türleme” denir.

Değişkenlerle yapılabilecek bazı temel işlemler şunlardır:

 1. Değer Atama:
  $sayi = 42;
 1. Değeri Ekrana Yazdırma:
  echo $sayi;
 1. Değişkenleri Birleştirme:
  $ad = "John";
  $soyad = "Doe";
  echo $ad . " " . $soyad;
 1. Değerleri Güncelleme:
  $yas = 30;
  $yas = $yas + 5; // veya $yas += 5;
 1. Değişken Türünü Kontrol Etme:
  $sayi = 42;
  echo gettype($sayi); // "integer" çıktısını verir

Değişkenler, genellikle veri tabanından gelen verileri saklamak, kullanıcı girişi almak veya geçici hesaplamalar yapmak gibi çeşitli senaryolarda kullanılır.<<

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.