Godot 4 – GDScript: Mouse ile Nesne Üzerine Tıklama ve Seçme

Godot Engine kullanarak 2D karakterleri sahneye eklemek oldukça basittir. Aşağıda, Godot’un GDScript dilini kullanarak bu görevi gerçekleştirecek basit bir örnek bulunmaktadır:

  1. İlk olarak, Godot’u açın ve yeni bir proje oluşturun.
  2. Sahne düzenleyici penceresini açın ve sahnenize bir “Node2D” ekleyin.
  3. Bu “Node2D” altına iki adet “Sprite” ekleyerek karakterlerinizi temsil eden resimleri seçin ve ekleyin.

Şimdi, GDScript ile kodlamaya başlayabiliriz. “Node2D” öğesine ait bir GDScript dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin:

extends Node2D

var ch1 : Sprite2D
var ch2 : Sprite2D


# Called when the node enters the scene tree for the first time.
func _ready():
	#pass # Replace with function body.
	ch1 = $Sprite
	ch2 = $Sprite2
	
	
# Called every frame. 'delta' is the elapsed time since the previous frame.
func _process(delta):
	if Input.is_action_pressed("left_click"):
		var mouse_pos = get_global_mouse_position()
		
		if ch1.global_position.distance_to(mouse_pos) < ch1.get_rect().size.length():
			print("karakter 1 seçildi")
			
		elif ch2.global_position.distance_to(mouse_pos) < ch2.get_rect().size.length():
			print("karakter 2 seçildi")

Bu kod, herhangi bir karakterin üzerine tıklanıp tıklanılmadığını kontrol eder. Eğer bir karaktere tıklanırsa, ekrana “Karakter 1 seçildi!” veya “Karakter 2 seçildi!” mesajını yazdırır.

Lütfen karakterlerinizi düğüm adlarına (Sprite1, Sprite2) ve sahnenizin düğümlerine göre uygun adları kullanın. Bu örnek, karakterlerin konumlarını ve boyutlarını dikkate alır ve mouse tıklamasını kontrol eder.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.