Flutter – Snackbar

Flutter’da, projenize Snackbar eklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 • Widget tree’nizde ScaffoldMessenger'ı bulun.
 • ve bir SnackBar göstermek için kullanın.
const snackBar = SnackBar(
 content: Text('Snackbar mesajınız'),
);

ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(snackBar);
import 'package:flutter/material.dart';

class Example extends StatelessWidget {
 const Example({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text("Title"),
   ),
   body: Container(
    alignment: Alignment.center,
    padding: const EdgeInsets.only(top: 100),
    child: Column(
     children: [
      ElevatedButton(
        onPressed: () {


         const snackBar = SnackBar(
          content: Text('Snackbar mesajınız'),
         );

         ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(snackBar);
         
        },
        child: const Text("Snack Bar"))
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}