Flutter – kDebugMode

kDebugMode Flutter’ın dart:core kütüphanesindeki bir sabittir. Bu sabit, kodun debug (hata ayıklama) modunda çalışıp çalışmadığını belirlemek için kullanılır.

Flutter uygulamalarını geliştirirken, genellikle iki farklı modda çalışırız: debug modu ve release modu. Debug modunda çalışırken, hata ayıklama araçlarına erişebilir, hataları daha ayrıntılı olarak görebilir ve performans optimizasyonlarından vazgeçebiliriz. Release modunda ise uygulama performansı için optimizasyonlar yapılır ve hata ayıklama araçları devre dışı bırakılır.

kDebugMode sabiti, kodun hangi modda çalıştığını belirlemek için kullanılır. Bu sabit bool türündedir ve debug modunda çalışıyorsa true, release modunda çalışıyorsa false değerini alır.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında kDebugMode sabiti kullanılarak debug modunda çalışırken bazı özel davranışlar sağlanabilir:

if (kDebugMode) {
  // Debug modu özel davranışları burada gerçekleştir
  print('Debug modunda çalışılıyor');
  // Hata ayıklama araçlarına erişim sağla
} else {
  // Release modu özel davranışları burada gerçekleştir
  print('Release modunda çalışılıyor');
  // Performans optimizasyonları yap
}

Bu şekilde, kodun çalıştığı modu belirlemek ve bu modlara özgü davranışlar sağlamak için kDebugMode sabitini kullanabilirsiniz.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.