Flutter GetX – Routing

GetX ile yapabileceğiniz birkaç yönlendirme yöntemi:

Get.to() metodu: Bu yöntem, bir sayfadan diğerine geçmek için kullanılır.

Get.to(SecondPage());

Get.off() metodu: Bu yöntem, bir sayfadan diğerine geçerken, bir önceki sayfayı yığın bellekten çıkarır. (Splash Screen, Login vb. kullanım için)

Get.off(SecondPage());

Get.offAll() metodu: Bu yöntem, tüm sayfaları yığın bellekten çıkararak, ana sayfaya dönmek için kullanılır.

Get.offAll(HomePage());

Get.back() metodu: Normalde Navigator.pop(context) ile kapatacağınız Snackbar, Dialog, alt sayfa veya herhangi bir şeyi kapatmak, yani yığının en üstündekini atmak için kullanılır.

Get.back();