Flutter GetX – Named routes

Named routes (isimlendirilmiş rotalar), uygulamanızdaki herhangi bir sayfaya erişmek için kullanabileceğiniz bir yoldur.

Rotaları tanımlamak için GetMaterialApp kullanın:

void main() {
 runApp(
  GetMaterialApp(
   unknownRoute: GetPage(name: '/notfound', page: () => UnknownRoutePage()),
   initialRoute: '/',
   getPages: [
    GetPage(name: '/', page: () => MyHomePage()),
    GetPage(name: '/second', page: () => Second()),
   ],
  )
 );
}

Şimdi sayfalar arasında geçmek için Get.toNamed() metodunu kullanabilirsiniz.

Get.toNamed('/second');

İsterseniz, named routes’ları parametrelerle de kullanabilirsiniz.

void main() {
 runApp(
  GetMaterialApp(
   unknownRoute: GetPage(name: '/notfound', page: () => UnknownRoutePage()),
   initialRoute: '/',
   getPages: [
    GetPage(name: '/', page: () => MyHomePage()),
    GetPage(name: '/second', page: () => Second()),
    GetPage(name: '/third/:id', page: () => ThirdPage()),
   ],
  )
 );
}

Bu kodda ‘/third/:id’ rotası, id parametresi ile ThirdPage widget’ına yönlendirme yapar. Bu parametreyi Get.toNamed() metodunda kullanabilirsiniz:

Get.toNamed('/third/123');

id parametresini ThirdPage widget’ı içerisinde karşılamak için:

Get.parameters['id']

İsimlendirilmiş Rotalara Veri Gönderimi

Argümanlar için istediğinizi göndermeniz yeterli. Get, burada bir Map, List ve hatta bir sınıf örneği olan her şeyi kabul eder.

Get.toNamed("/second", arguments: 'Get is the best');
print(Get.arguments);

Dinamik URL Linkleri

Tıpkı Web’deki gibi gelişmiş dinamik url’ler sunun.

Get.offAllNamed("/second?device=phone&id=1&name=Taner");
print(Get.parameters['id']);
// out: 1
print(Get.parameters['name']);
// out: Taner

veya:

var parameters = <String, String>{"flag": "true","country": "turkiye",};
Get.toNamed("/third/1", parameters: parameters);
print(Get.parameters['id']);
print(Get.parameters['flag']);
print(Get.parameters['country']);
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.