Flutter – ElevatedButton

Basıldığında yükseltilmiş bir efekt görüntüleyen bir düğme oluşturmak için kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, bir ElevatedButton oluşturur ve içinde “Click Me” metnini görüntüler.

ElevatedButton(
 onPressed: () {
  // butona tıklandığında yapılacak işlemler buraya yazılabilir
 },
 child: Text('Click Me'),
),
import 'package:flutter/material.dart';

class Example extends StatelessWidget {
 const Example({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text("Title"),
   ),
   body: Container(
    alignment: Alignment.center,
    padding: const EdgeInsets.only(top: 100),
    child: Column(
     children: [
      ElevatedButton(
       onPressed: () {
        // butona tıklandığında yapılacak işlemler buraya yazılabilir
       },
       child: const Text('Click Me'),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}