Drush ile Yapı ve İçerik Taşıma

İçe / Dışa Aktarma Komutları

Config export; sitenin tüm yapılandırmasını config/sync dizinine çıkartır. Dışarıya çıkartılan bu dosyalar, yeni ve bir boş drupal kurulumuna aktarılabilir. Bu sayede, önceki sitenin yapısında yeni bir site elde edilir. Bu yapılandırma dosyaları; sitenin içeriğini değil, içeriğe ait olan yapıyı (structure) içermektedir. Yapılandırma; genellikle site adı, içerik türleri (content types) ve alanları (fields), sınıflandırma sözlükleri, görünümler (views) vb. gibi şeyleri içermektedir.

drush cex
drush config-export

Config import; daha önce drush cex ile dışarıya aktarılan site yapılandırmasını yeni site içerisine aktarır. Aktarımın yapılabilmesi için, önceden dışarıya aktarılmış dosyaların, yeni sitenin config/sync dizinine kopyalanmış olması gerekmektedir.

drush cim
drush config-import

Content sync export; site içeriğinin dışarıya aktarılmasını sağlar. Bu komutu kullanabilmek için content synchronization modülünün kurulu olması gereklidir.

drush cse
drush content-sync:export

Content sync import; site içeriğinin yeni bir siteye aktarılmasını sağlar. Eğer yeni sitenin yapılandırması, yüklenmek istenen içeriklerle uyumlu değilse hata oluşacaktır. Yapılandırma dosyaları (configler), içeriklerin ait olduğu siteden drush config-export ile alınıp drush config-import ile yeni siteye aktarılmış olmalıdır.

drush csi
drush content-sync:import