Drush ile Modül Yönetimi

Modüller; core, custom, contrib olarak birbirlerinden ayrılır. Core modüller, drupal içerisinde gelen modüllerdir. Contrib modüller; topluluk tarafından katkıda bulunmak amacıyla yayımlanmış, sisteme dışarıdan dahil edilen modüllerdir. Custom modüller ise kendi geliştirdiğimiz modüllerdir.

pm: package manager

pm:list – Geçerli composer paketlerini (modüller ve temalar) listeler.

drush pm:list  
drush pm:list --help  

pm:enable – Bir veya daha fazla modülü aktif hale getirir.

drush pm:enable content_sync  
drush pm:enable content_sync color_field

pm:uninstall – Bir veya daha fazla modülü kaldırır.

drush pm:uninstall content_sync  
drush pm:uninstall content_sync color_field

pm:security – Composer paketleri için bekleyen güvenlik güncellemelerinin olup olmadığını denetler.

drush pm:security  
drush pm:security --format=json