Drupal – Veritabanına Yeni Tablo Ekleme (Hook Update)

Drupal 8.9.x sürümünde denenmiştir. modulname_update_8900 bir kez çalışacaktır. Sonraki kullanımda modulname_update_8901… (+1) olarak güncellemeniz gerekmektedir.

<?php


function modulname_update_8900()
{
 
  $ozellikler = [
  'description' => 'Tabloya ait açıklama',
  'fields' => [
   'alan_1' => [
    'description' => 'alan_1 açıklama',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 255,
    'not null' => TRUE,
    'default' => '',
   ],
   'alan_2' => [
    'description' => 'alan_2 açıklama',
    'type' => 'text',
    'not null' => TRUE,
   ],
  ],
  'primary key' => ['alan_1'],
 ]; 


 \Drupal::database()->schema()
  ->createTable('tablo_adi', $ozellikler);

}