C++ local variables (yerel değişkenler)

C++ local variables (yerel değişkenler), bir fonksiyon ya da blok içerisinde tanımlanan değişkenlerdir. Yalnızca tanımlandıkları blokta kullanılırlar. Bulundukları kapsam dışarısından, dış fonksiyonlardan erişilemezler.

Yerel değişkenler, program yürütüldüğünde aktif hale geçerek kendisi için ayrılan bellek alanlarını kullanırlar.

Yer aldıkları blok sona erdiğinde, bu bellek alanları kendiliğinden iptal olur ve değişken içeriği tamamen yok olur. Bu sayede, bellek alanları, yeniden kullanılabilmek üzere boşa çıkmaktadırlar.

#include <iostream>

using namespace std;


int main() {
  
  /*
   * main fonksiyonu içerisinde 
   * kullanılacak yerel değişken 
   * tanımlamaları
   */
  int a, b, c;
  int toplam;

  //değişkenlere değer atama
  a = 100;
  b = 200;
  c = 300;

  toplam = a + b + c;

  cout << toplam;

  return 0;
}

void digerFonksiyon(){

  // HATALI KULLANIM. 
  // diğer fonksiyondaki yerel 
  // değişkene erişilemez ve 
  // yeni değer atanamaz.
 
  // main fonksiyonu sona 
  // erdiğinde a değişkeni de 
  // bellekten kaldırılmıştır.
  a = 10; !!!
}