C++ vektörler

C++ dilinde “vektör” genellikle std::vector sınıfı ile temsil edilen dinamik bir dizi (dynamic array) veri yapısıdır. Vektörler, C++’ın Standard Template Library (STL) kısmında yer alır ve çok kullanışlıdır çünkü boyutları çalışma zamanında değiştirilebilir.

Vektör Kütüphanesini Dahil Etme: İlk adım, vector sınıfını kullanabilmek için gerekli başlık dosyasını (#include <vector>) dahil etmektir.

   #include <vector>

Vektör Oluşturma: Bir vektör oluşturmak için, belirli bir veri türü için bir vektör tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir tamsayı vektörü oluşturmak için:

   std::vector<int> integerVector;

Eleman Ekleme: Vektöre eleman eklemek için push_back fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin:

   integerVector.push_back(42);

Eleman Sayısı: Vektörün eleman sayısını size() fonksiyonu ile öğrenebilirsiniz.

   int size = integerVector.size();

Eleman Erişimi: Elemanlara erişmek için indeks kullanabilirsiniz. İndeks 0’dan başlar. Örneğin, vektörün ikinci elemanına erişmek için:

   int secondElement = integerVector[1];

Lütfen dikkat, geçerli bir indeks kullanmaya dikkat edin, aksi takdirde “out of range” hataları oluşabilir. Güvenli bir erişim sağlamak için at() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Eleman Silme: Bir elemanı silmek için erase veya son elemanı kaldırmak için pop_back kullanabilirsiniz.

   integerVector.erase(integerVector.begin() + index); // Belirli bir indeksi silme
   integerVector.pop_back(); // Son elemanı silme

Vektörün Temizlenmesi: Vektörü tamamen temizlemek için clear fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

   integerVector.clear(); // Tüm elemanları temizle

Bu, C++ vektörlerini temel düzeyde kullanmanın birkaç yoludur. Vektörler, birçok başka işlevselliğe sahip ve çeşitli veri türleriyle kullanılabilirler.