C++ ternary (üçlü) operatör kullanımı

C++ programında, ternary operatörü; eğer koşullar kesin ise if…else koşullarını tek satırda kullanabileceğimiz bir kısayoldur.

kosul ? ifade1 : ifade2 ;

 • Eğer kosul doğru ise ifade1 çalışacaktır.
 • Eğer kosul yanlış ise ifade2 çalışacaktır.
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
  double notunuz;

  cout << "Notunuzu giriniz (0-100): ";
  cin >> notunuz;

  // notunuz 49'dan büyükse dersten geçer
  string sonuc = (notunuz > 49) ? "gectiniz" : "kaldiniz";

  cout << sonuc;

  return 0;
}