C++ string

C++ dilinde std::string sınıfı, metin verilerini temsil etmek için kullanılır. Bu sınıf, bir dizi karakteri yönetir ve bir dizi metot içerir.

#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  // String oluşturma ve başlatma
  std::string myString = "Merhaba, Dünya!";

  // String'i ekrana yazdırma
  std::cout << "myString: " << myString << std::endl;

  // String'in uzunluğunu elde etme
  std::cout << "Uzunluk: " << myString.length() << std::endl;

  // String'in boş olup olmadığını kontrol etme
  if (myString.empty()) {
    std::cout << "String boş." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "String boş değil." << std::endl;
  }

  // String'in belirli bir konumundan bir alt dizi elde etme
  std::string altDizi = myString.substr(8, 5);
  std::cout << "Alt Dizi: " << altDizi << std::endl;

  // String'e başka bir string ekleme
  myString += " Nasılsınız?";
  std::cout << "myString (Güncellenmiş): " << myString << std::endl;

  // String'i karşılaştırma
  std::string digerString = "Merhaba, Dünya!";
  if (myString == digerString) {
    std::cout << "İki string eşit." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "İki string eşit değil." << std::endl;
  }

  return 0;
}

Bu örnek, std::string sınıfının bazı temel özelliklerini göstermektedir. String oluşturma, ekrana yazdırma, uzunluk kontrolü, boş olup olmadığını kontrol etme, alt dizi oluşturma, string birleştirme ve string karşılaştırma gibi işlemler örnekte bulunmaktadır.

C++ dilinde std::string sınıfı, bir dizi kullanışlı fonksiyon içerir.

std::string myString = "Merhaba";
std::cout << "Uzunluk: " << myString.length() << std::endl;

C++ dilinde std::string sınıfı, bir dizi kullanışlı fonksiyon içerir.

length() / size(): String’in uzunluğunu döndürür.

std::string myString = "Merhaba";
std::cout << "Uzunluk: " << myString.length() << std::endl;

empty(): String’in boş olup olmadığını kontrol eder.

if (myString.empty()) {
  std::cout << "String boş." << std::endl;
}

clear(): String’i boşaltır.

myString.clear();

append() / +=: Bir string’i diğerine ekler.

myString += "Dünya";
// veya
myString.append("Dünya");

substr(): Belirli bir konumdan itibaren veya belirli bir uzunluktaki bir alt dizi oluşturur.

std::string altDizi = myString.substr(3, 4); // 3. indeksten başlayarak 4 karakter alır.

find(): Belirli bir alt diziyi arar ve bulunduğu indeksi döndürür.

size_t pozisyon = myString.find("haba");
if (pozisyon != std::string::npos) {
  std::cout << "Alt dizi bulundu, pozisyon: " << pozisyon << std::endl;
} else {
  std::cout << "Alt dizi bulunamadı." << std::endl;
}

replace(): Belirli bir bölümü başka bir string ile değiştirir.

myString.replace(0, 3, "Selam"); // 0. indeksten başlayarak 3 karakteri "Selam" ile değiştirir.

c_str(): String’i C-style null-terminated bir karakter dizisine dönüştürür.

const char* cString = myString.c_str();

compare(): İki string’i karşılaştırır.

if (myString.compare("Merhaba") == 0) {
  std::cout << "İki string eşit." << std::endl;
} else {
  std::cout << "İki string eşit değil." << std::endl;
}

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.