C++ statik değişkenler

C++ statik değişkenler, oluşturulduğu andan itibaren global değişkenler gibi davranarak program çalışma süresince bellekte kalırlar. Fonksiyon kapsamı (scope) sonuna gelindiğinde bellekten atılmazlar.

Statik değişkenler, ilk tanımlandıkları değeri muhafaza ederler. Bir kez tanımlandıktan sonra üzerine yeni bir değer tanımlanamaz.

#include <iostream>
using namespace std;

void say()
{
  //statik değişken tanımlandı, 
  //count = 0 oldu. 
  
  //tekrar çağrıldığında
  //count = 0;
  //yeniden tanımlanmayacak
  static int count = 0;
  cout << count << " ";

  // count değeri 1 arttırıldı
  count++;
}

int main()
{
 	//5 kez say fonksiyonu 
  //çalıştırılacak
  for (int i=1; i<=5; i++)

    say(); //0 1 2 3 4 yazdı

    /**
     * static int count = 0; yerine
     * int count = 0 
     * olarak tanımlansaydı,
     *
     * her döngüde count = 0 
     * olarak yeniden tanımlanacaktı
     * ve ekrana 0 0 0 0 0 yazacaktı
     */

  return 0;
}

Farklı bir örnek ve ekran çıktısı

#include <iostream>
using namespace std;

void fonk1(void) {
 
  //normal, yerel değişken.
  //her seferinde a = 1
  //çalışır
  int a = 1;
  cout << a << " ";
  a = a + 5;
  cout << a << " ";
}
void fonk2(void) {
  
  //statik davranışına dikkat!
  //a = 0 bir kez çalışacak
  //ve bir daha çalışmayacak
  static int a = 0;
  
  cout << a << " ";
  a = a + 9;
  cout << a << " ";
}

int main() {
 
  fonk1();
  fonk2();
  cout << endl;
  fonk1();
  fonk2();
  return 0;
}