C++ sonsuz döngü (infinite loop)

Sonsuz döngü, bir programın sürekli bir şeyi yapması anlamına gelir ve genellikle bir koşul olmadan yapılır. Bu tür bir döngüyü C++ dilinde while döngüsü kullanarak yapabilirsiniz.

Örnek olarak, aşağıdaki kod parçacığında while döngüsünün koşulu olmadan bir kez döndürülmesini gösteriyoruz:

while (true) {
   // sonsuza kadar yapılacak işlemler
}

Bu şekilde yazıldığında, while döngüsü her zaman true değerini döndürecektir ve döngü sürekli olarak yinelenecektir. Bu, sonsuz bir döngüyü temsil eder.

do-while ile sonsuz döngü

int count = 1;

do {
   // sonsuza kadar yapılacak işlemler
} 
while(count == 1);

Not: Sonsuz döngüler genellikle istenmeyen bir durumdur ve programınızı tasarım aşamasında bu tür döngüleri kullanmamaya çalışın. Ancak bazen gerekli olabilecek bir durum olabilir, bu nedenle bilmeniz faydalı olabilir.