C++ sınıflar (classes)

C++ dilinde sınıflar, nesne yönelimli programlamayı (OOP) destekleyen temel bir yapıdır. Sınıflar, veri üyeleri (attributes) ve bu veri üzerinde işlemler gerçekleştiren fonksiyonları (metodlar) bir araya getirerek bir veri tipi tanımlamanızı sağlar.

Basit bir C++ sınıfı örneği:

#include <iostream>
#include <string>

// Bir sınıf tanımlama
class Ogrenci {
public: // Erişim belirleyiciler: public, private, protected
  // Veri üyeleri
  std::string ad;
  std::string soyad;
  int yas;

  // Constructor (Yapıcı metod)
  Ogrenci(std::string a, std::string s, int y) : ad(a), soyad(s), yas(y) {
    // Constructor, sınıf bir nesne oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılır
    std::cout << "Ogrenci objesi olusturuldu." << std::endl;
  }

  // Member function (Üye fonksiyon)
  void bilgileriGoster() {
    std::cout << "Ad: " << ad << ", Soyad: " << soyad << ", Yas: " << yas << std::endl;
  }
};

int main() {
  // Sınıf nesnesi oluşturma
  Ogrenci ogrenci1("Ahmet", "Yilmaz", 20);

  // Sınıf üye fonksiyonunu çağırma
  ogrenci1.bilgileriGoster();

  return 0;
}

Bu örnekte Ogrenci adlı bir sınıf tanımlanmıştır. Sınıfın veri üyeleri (ad, soyad, yas) public olarak belirlenmiştir, bu nedenle bu üyelere sınıf dışından erişilebilir. Ayrıca, bir constructor (yapıcı metod) tanımlanmıştır, bu metod sınıf bir nesne oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılır.

Programın main fonksiyonunda, Ogrenci sınıfından bir nesne oluşturulur ve sınıfın üye fonksiyonu çağrılarak bilgileri ekrana yazdırılır.

Bu sadece temel bir örnektir ve C++ sınıflarının daha karmaşık konseptlerini öğrenmek için daha fazla inceleme yapmanız gerekebilir. Örneğin, özel erişim belirleyicileri (private, protected), destructor (yıkıcı metod), statik üyeler, friend fonksiyonlar ve daha pek çok konu C++ sınıflarıyla ilgili derinleşebileceğiniz konulardan bazılarıdır.

Dairenin alanını ve çevresini hesaplayan C++ sınıfı

Aşağıda, C++ dilinde bir dairenin alanını ve çevresini hesaplayan bir sınıf örneği bulunmaktadır. Bu örnekte, sınıfın veri üyeleri olarak dairenin yarı çapı (yaricap) kullanılmıştır. Sınıfın üye fonksiyonları (AlanHesapla ve CevreHesapla), dairenin alanını ve çevresini hesaplamak için kullanılmaktadır.

#include <iostream>

class Daire {
private:
  double yaricap;

public:
  // Constructor
  Daire(double r) : yaricap(r) {}

  // Alanı hesaplayan üye fonksiyon
  double AlanHesapla() {
    return 3.14 * yaricap * yaricap;
  }

  // Çevreyi hesaplayan üye fonksiyon
  double CevreHesapla() {
    return 2 * 3.14 * yaricap;
  }
};

int main() {
  // Daire sınıfından bir nesne oluşturma
  Daire daire1(5.0);

  // Alanı ve çevreyi hesaplayarak ekrana yazdırma
  std::cout << "Dairenin Alani: " << daire1.AlanHesapla() << std::endl;
  std::cout << "Dairenin Cevresi: " << daire1.CevreHesapla() << std::endl;

  return 0;
}

Bu örnekte, Daire adlı sınıf, yaricap adlı bir özel (private) veri üyesine sahiptir. Constructor, yaricap‘ı başlatmak için kullanılır. Sınıfın üye fonksiyonları olan AlanHesapla ve CevreHesapla, dairenin alanını ve çevresini hesaplamak için yaricap‘ı kullanır.

Programın main fonksiyonunda, Daire sınıfından bir nesne oluşturulur ve bu nesnenin AlanHesapla ve CevreHesapla fonksiyonları çağrılarak sonuçlar ekrana yazdırılır.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.