C++ scanf & printf kullanımı

Bazı C++ ver, tipleri, kendi format belirteçlerine sahiptir. Bu belirteçler, C’den miras alınan scanf( ) ve printf( ) fonksiyonları ile kullanılmaktadır. scanf( ) ve printf( ) yerine cin ve cout kullanabilirsiniz ancak C’den miras alınan, C standart i/o kütüphanesine <cstdio> ait fonksiyonların milyonlarca satırlık işlemlerde daha performanslı olduğunu unutmayın.

 • Int (“%d”): 32 Bit integer
 • Long (“%ld”): 64 bit integer
 • Char (“%c”): Character type
 • Float (“%f”): 32 bit real value
 • Double (“%lf”): 64 bit real value
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
  
  int a;
  long b;
  char c;
  float f;
  double d;
  
  
  scanf("%d\n%ld\n%c\n%f\n%lf", &a, &b, &c, &f, &d);
  printf("%d\n%ld\n%c\n%f\n%lf", a, b, c, f, d);
 
  
  return 0;
}