C++ nesneler (objects)

C++ programlama dilinde “nesne” terimi, nesne yönelimli programlamanın (OOP) temel kavramlarından biridir. Nesne yönelimli programlama, gerçek dünyadaki nesneleri modellemek ve bu nesneler arasındaki ilişkileri tanımlamak için bir programlama paradigmasıdır. C++’da nesneler, sınıflar tarafından tanımlanan örneklerdir. İşte C++’da nesneleri tanımlamak için kullanılan temel kavramlar:

Sınıf (Class): Nesnelerin taslağını oluşturan bir şablondur. Sınıflar, veri üyeleri (özellikler) ve bu üyeler üzerinde çalışan fonksiyonları (metodlar) içerebilir.

class Araba {
public:
  // Veri üyeleri
  std::string marka;
  int modelYili;
  
  // Metodlar
  void Calistir() {
    std::cout << "Araba calisti!" << std::endl;
  }
};

Nesne Oluşturma (Object Creation): Sınıftan bir nesne oluşturmak için new anahtar kelimesi kullanılmaz; bunun yerine sınıf adı ve nesne adı kullanılır.

Araba araba1; // Araba sınıfından bir nesne oluşturuldu

Üye Erişimi (Member Access): Sınıfın veri üyelerine ve metodlarına erişmek için . (nokta) operatörü kullanılır.

araba1.marka = "Nissan";
araba1.modelYili = 2016;
araba1.Calistir();

Kurucu Metot (Constructor): Sınıfın bir nesnesi oluşturulduğunda otomatik olarak çağrılan özel bir metottur. Genellikle sınıfın başlatılmasını sağlamak için kullanılır.

class Araba {
public:
  Araba() {
    std::cout << "Araba objesi oluşturuldu." << std::endl;
  }
};

Nesne oluşturulduğunda kurucu metod otomatik olarak çağrılır:

Araba araba1; // Araba objesi oluşturuldu.

Bu örnekler, C++ nesne yönelimli programlama kavramlarının temelini oluşturur. Nesne yönelimli programlama, kodun daha düzenli, okunabilir ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olabilir.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.