C++ namespaces (ad alanları)

Namespace (ad alanları) sınıflar, nesneler ve işlevler gibi varlıkları bir ad altında gruplamaya izin verir. Bu şekilde, global scope, her biri kendi adına sahip “alt kapsamlara” bölünebilir.

Namespace, isim çakışmalarını önlemek amacıyla kullanılır. Özellikle büyük projelerde isim bulmakta zorlanılacağı için namespace kullanılır. Erişim kolaylığı sağladığı gibi, benzer isimlerdeki varlıkların da birbirlerinden kolayca ayrıştırılmasına olanak sağlar.

Basit bir ad alanı tanımlayalım ve kapsam çözümleme operatörü ( :: ) ile içerisindeki varlığa erişelim.

#include <iostream>

namespace ad_alani
{
  int a = 10;
}

int main(){
  std::cout << ad_alani::a; 
  //ekrana 10 yazar.
}

using

using anahtar kelimesi, kapsam çözümleme operatörünü ( :: ) kullanmamıza gerek kalmadan, ad alanı içerisinde tanımlanan varlığa doğrudan erişir.

#include <iostream>

namespace ad_alani
{
  int a = 10;
}

using ad_alani::a;

int main(){
  std::cout << a; 
  //ekrana 10 yazar.
}

using namespace std

Programdaki std bir ad alanıdır. cout deyimi bu ad alanının içerisinde yer almaktadır.

Programın başında using deyimi ile bir kez std alan adının kullanılacağı bildirilirse, her cout
deyiminden önce std yazılmasına gerek kalmayacaktır.

#include <iostream>

// standart kütüphanesine 
// kısayol oluşturur.
// her seferinde std:: 
// yazmanıza gerek kalmaz.
using namespace std;

int main() {
  cout << "sadece cout";
  return 0;
}
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.