C++ if…else kullanımı

C++ programında, belirtilen koşula bağlı olarak (conditional) bir eylemin yapılması söz konusu ise if deyiminden yararlanılır. If deyimi kullanılırken, karşılaştırma işleçlerinin yanı sıra mantıksal işleçler de kullanılabilir.

if (sayi > 10)Eğer sayi 10’dan büyük ise
koşul sağlanır. (TRUE)
if (deger != 5)Eğer değer 5’e eşit değil ise
koşul sağlanır. (TRUE)
if (sayac == 100)Eğer sayaç 100’e eşit ise
koşul sağlanır. (TRUE)
if (sonuc > eski_sonuc)Eğer sonuç, eski sonuçtan büyük ise
koşul sağlanır. (TRUE)
if (sayi > 17 && durum == “M”)Eğer sayi, 17’den büyük
VE
aynı zamanda durum M ise
koşul sağlanır. (TRUE)
if (sayac == 50 || toplam < 100)Eğer sayac 50’ye eşit
VEYA
toplam 100’den küçük ise
koşul sağlanır. (TRUE)

Koşulun sağlanmaması durumunda bir kod bloğu çalıştırmak istersek else deyiminden yararlanırız.

if: eğer
else: aksi halde (değilse) anlamına gelir.

if (koşul) {
// koşul sağlanıyorsa çalışır.
}
else{
// koşul sağlanmıyorsa çalışır.
}


#include <iostream>


using namespace std;

int main()
{
  int yas;

  cout << "Kac yasindasin? : ";
  cin >> yas;
  cout << endl;


  
  if (yas >= 18){
   
    // yas 18'den BÜYÜK ya da EŞİTSE çalışır.
    cout << "Oy kullanabilirsiniz." << '\n';
   
  }else{
   
    // yas 18'den BÜYÜK DEĞİL ya da EŞİT DEĞİL ise çalışır!
    // yani 18'den küçükse...
    cout << "Oy kullanamazsiniz." << '\n';
  }


  /*
   * bu satır ise her zaman çalışır.
   * çünkü if ya da else bloğu içerisinde
   * yer almamaktadır.
   */
  cout << "Program sona erdi" << '\n';


  // sadece if şeklinde de kullanılabilir
  if (yas < 18){
    cout << "18 yasindan kucuksunuz." << '\n';
  }  // if else arasına ekstra koşullar ekleyebilirsiniz (else if)
  if (yas < 6){
    cout << "anaokul ogrencisi" << '\n';
  }
  else if (yas >= 6 && yas < 12){
    cout << "ilkokul ogrencisi" << '\n';
  }
  else{
    cout << "ogrenci" << '\n';
  }


  return 0;
}