C++ iç içe if…else kullanımı

C++ programında, bir koşula bağlı olarak farklı koşullar da kullanılabilir. Bu durumda If deyimi, iç içe (nested) yapıda kullanılabilir.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int num;
  
  cout << "Bir tamsayı giriniz: "; 
  cin >> num;  

  // sayı 0 değilse çalış
  if (num != 0) {
    
    // sayının 2 ile bölümünden kalan 0 ise çifttir
    if ((num % 2) == 0) {
      cout << "Sayı çifttir." << endl;
    }
     // aksi durumda
    else {
      cout << "Sayı tektir." << endl;
    } 
  }
  // sayı 0 ise
  else {
    cout << "0 çift ya da tek sayı değildir." << endl;
    cout << "Birler basamağında yer alirsa çift sayıyı oluşturur" << endl;
  }
  
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
  
  int a; 
  cin >> a;
  
  if (a <= 9) {
  
    if (a==1) {
      cout << "one";
    }
    else if (a==2) {
      cout << "two";
    }
    else if (a==3) {
      cout << "three";
    }
    else if (a==4) {
      cout << "four";
    }
    else if (a==5) {
      cout << "five";
    }
    else if (a==6) {
      cout << "six";
    }
    else if (a==7) {
      cout << "seven";
    }
    else if (a==8) {
      cout << "eight";
    }
    else if (a==9) {
      cout << "nine";
    }
  
  
  }
  else{
    cout << "Greater than 9";
  }
  
  return 0;
  
}