C++ goto kullanımı

C++ programlamada “goto” ifadesi, program akışının belirli bir etiket veya yerden başka bir etikete veya belirli bir yerden başka bir yere atlamanıza olanak tanır. Ancak, “goto” ifadesinin kullanımı önerilmez ve genellikle iyi bir programlama pratiği olarak kabul edilmez. Bu nedenle “goto” ifadesini mümkün olduğunca kullanmaktan kaçınmalısınız. Bunun yerine, kodunuzu daha yapılandırılmış ve anlaşılır bir şekilde yazmayı tercih etmelisiniz.

Bunun yerine, işlemleri sırayla gerçekleştirmek ve program akışını düzenlemek için döngüler, koşullu ifadeler ve işlevler gibi daha yapılandırılmış yapıları kullanmanız önerilir.

#include <iostream>

int main() {
  int sayi;

  std::cout << "Bir sayi girin: ";
  std::cin >> sayi;

  if (sayi < 0) {
    std::cout << "Negatif sayi girdiniz." << std::endl;
    goto son;
  }

  std::cout << "Girilen sayi pozitif." << std::endl;

  son:
  std::cout << "Program sonlandi." << std::endl;

  return 0;
}

Bu örnekte, kullanıcıdan bir sayı girişi alınır ve eğer sayı negatifse “goto” ifadesi kullanılarak “son” etiketine atlar. Ardından program sonlandırılır. Ancak, bu kodun daha iyi bir şekilde yeniden yapılandırılması önerilir, özellikle de “goto” kullanımının karmaşıklığı arttırabileceği ve hata ayıklamayı zorlaştırabileceği göz önüne alındığında.